Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
En brant nedgång i bostadspriserna i Sverige – följer Finland i det västra grannlandets kölvatten?

En brant nedgång i bostadspriserna i Sverige – följer Finland i det västra grannlandets kölvatten?

Den 21 november 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Den ekonomiska osäkerheten och den snabba uppgången i räntorna har lett till att bostadspriserna har börjat sjunka. Nyheterna från Sverige om att nedgången i bostadspriserna ställvis till och med varit tvåsiffrig har ökat oron. 

Också i Finland har priserna vänt nedåt

Enligt färsk statistik har bostadspriserna börjat sjunka i Finland. Siffrorna från Sverige har varit ännu sämre. Konsumenternas snabbt försvagade förtroende och den nästan lika snabba ränteuppgången har gjort bostadsköparna försiktiga. Hos oss i Finland har osäkerheten varit tydligast i priserna på ettor som har sjunkit i synnerhet i huvudstadsregionen. 

Nyckelfrågan är hur lågt priserna på bostäder kan sjunka och om det har bildats en prisbubbla. Statistiken talar emot en prisbubbla, och här är skillnaden mellan Sverige och Finland exceptionellt stor. Den måttligare bostadsvärderingen än i Sverige förutspår också att bostadspriserna sjunker mindre hos oss än i vårt västra grannland.

Värderingen av bostäder i Finland är exceptionellt måttlig

På det stora hela visar statistiken att bostadspriserna är måttliga i Finland. Det är inte bara prisförändringen som är avgörande för balansen på bostadsmarknaden utan också på vilken nivå priserna ligger i förhållande till inkomsterna. En uppgång i bostadspriserna kan bli ett verkligt problem, i synnerhet om priserna stiger mycket snabbare än inkomsterna. Då är det dyrare att skaffa en bostad, och med stor sannolikhet växer bostadslånen snabbare än inkomsterna. Detta ökar hushållens skuldsättning och därmed riskerna.

På det stora hela visar statistiken att bostadspriserna är måttliga i Finland. 

OECD beräknar förhållandet mellan bostadspriserna och hushållens disponibla inkomster. När detta nyckeltal jämförs med det långsiktiga genomsnittet, får man en uppskattning av över- eller undervärderingen av bostadspriserna. I Finland ligger förhållandet mellan priserna och inkomsterna till och med under nyckeltalets långsiktiga medeltal, vilket betyder att bostäderna är mycket måttligt prissatta hos oss. Också i en mer omfattande jämförelse mellan fler länder verkar bostadsmarknadens värdering i Finland vara mycket måttlig. 

I Sverige visar indikatorn för bostadspriser tydligt på övervärdering. Indexet över bostadspriserna i förhållande till inkomsterna är cirka 50 procent över långsiktiga medeltalet. Detta visar att bostadspriserna i Sverige har stigit klart snabbare än de inkomster som svenskarna har till sitt förfogande. Skillnaden i värderingen förklarar också varför priserna på bostäder sjunker betydligt snabbare i Sverige.

Måttlig värdering ger stabilitet i osäkra tider

En måttlig värdering ger ekonomisk stabilitet. Bostäder är hushållens största tillgångspost, och därför påverkar prisutvecklingen hushållens förtroende. Dessutom är bostäderna den vanligaste säkerheten för bankfinansiering, och bostadslån den största enskilda typen av lån som bankerna beviljar. Därför har bostadsmarknaden en betydande inverkan på både den enskilda konsumenten och hela samhällsekonomin.  I Finland ser situationen klart starkare ut än i många andra länder, trots osäkerheten och prisnedgången.

En graf som visar bostadspriserna i förhållande till intäkterna i världen