Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Aktias julhälsning

Aktias julhälsning

Den 19 december 2022 Bloggar och artiklar

Bästa kund

Snart är det jul igen. I de flesta finländska hem samlas man för att fira jul på traditionellt vis, tillsammans med familj och vänner. Ett händelserikt år närmar sig sitt slut, men vid jul får vi stanna upp och ta det lugnt en stund. 

Det gångna året har varit exceptionellt i många avseenden. Visserligen skakade redan coronapandemin om vår vardag, men det var först kriget i Ukraina som öppnade våra ögon för hur snabbt saker som vi anser vara självklara kan förändras. Det är svårt att i ord beskriva omfattningen av det mänskliga lidandet. Och allt detta händer nära oss, i Europa.

Krigets verkningar syns också i ekonomin. Vem hade trott att inflationen så snabbt skulle bli ett problem och att räntorna plötsligt skulle börja stiga? Som tur är har ränteuppgången planat ut något, och inflationsökningen verkar också ha börjat avta. 

I osäkra tider behövs pålitliga partner. Aktia är en stark och ansvarsfull aktör, vilket ger våra kunder trygghet. Jag tror fullt och fast på att finländarna även under svåra tider behöver en kunnig kapitalförvaltarbank som blickar framåt och anser att medborgarnas välstånd främjar ett stabilt och välmående samhälle.

Vi har kloka kunder, för många av dem har redan låtit oss göra upp en förmögenhetsplan. Det möjliggör målinriktade placeringar vid sidan av låneamorteringar och medför ekonomisk trygghet även i oväntade situationer. Nu om någonsin är förmögenhetsplanen guld värd, eftersom den tar hänsyn till individuella behov och är flexibel när läget förändras. Många har också tagit ett ränteskydd för sitt bolån före ränteuppgången och är nu glada över sitt beslut. Det är bra att tänka framåt.

Vi vill stödja samhällets välfärd – även för dem som livet inte alltid behandlar rättvist. I jul har vi gjort en donation till HelsingforsMission, som utför ett viktigt arbete för att förebygga ensamhet och utanförskap. Som ett resultat av coronatiden har ensamheten ökat på ett häpnadsväckande sätt, särskilt bland ungdomar, och vi kan inte bara stå och titta på. Vi har också deltagit i Folkhälsans Luciainsamling, där medlen kommer att användas för att hjälpa utsatta barnfamiljer. 

Var och en av oss önskar en återgång till en mer normal tid. Nästa år är fullt med frågetecken, men vi tänker framåt och vågar lita på att saker och ting kommer att ordna sig. En sak är åtminstone säker: vårt arbete för att öka finländarnas välstånd fortsätter.

Jag vill av hela mitt hjärta tacka alla Aktias kunder för ert förtroende och önska er en riktigt fridfull jul.

Med vänlig hälsning
Mikko Ayub
verkställande direktör