Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Placeringsåret 2023 inleds med bekanta teman

Placeringsåret 2023 inleds med bekanta teman

Den 9 januari 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

December var en dyster månad på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden sjönk med närmare 5 % i sina egna valutor och över 7 % i euro. Även på räntemarknaden var avkastningen till största delen negativ. ECB:s hökaktiga linje höjde räntorna i synnerhet inom euroområdet. I USA och på tillväxtmarknaderna var ränterörelserna betydligt mer måttfulla. År 2022 i sin helhet kommer att gå till historien som ett mycket svagt placeringsår på nästan alla aktie- och räntemarknader. Avkastningen på den globala aktiemarknaden för hela året var cirka 13 % på minussidan och räntemarknaden gick med ännu större förlust.  

Osäkerheten kommer inte att lätta under 2023

När det gäller den ekonomiska tillväxten är utsikterna för 2023 svaga. Den senaste tidens ekonomiska data har i regel varit svagare än väntat och inköpschefsindexen, som baserar sig på företagens framtidsutsikter, har fortsatt sjunka både inom industrin och tjänster. Konsensusprognosen för den globala ekonomiska tillväxten i år är 2,1 %. Prognosen ligger på en så pass låg nivå att man, om den blir verklighet, kan tala om en mild global recession. Tillväxten i de utvecklade länderna förväntas ligga kvar runt noll. Tillväxtekonomierna förutspås fortsätta att växa med cirka 4 % nästa år, medan Kinas tillväxtprognos ligger nära 5 %. Kinas tillväxtutsikter är dock förknippade med mycket stor osäkerhet. Helomvändningen i coronapolitiken har lett till en explosionsartad ökning av antalet smittfall. Det är klart att coronavågen som sveper över landet kommer att ha en negativ inverkan på den ekonomiska aktiviteten, åtminstone under det första kvartalet. Med tanke på hela året bör öppnandet av det kinesiska samhället ändå främja särskilt den inhemska efterfrågan och konsumtionen. Å andra sidan försvagas Kinas export av de dåliga tillväxtutsikterna i andra delar av världen. 

Centralbankerna fortsätter kampen mot inflationen

En god nyhet är att inflationen har vänt nedåt från toppnivåerna i både USA och Europa, och att inflationen fortsätter att avmattas. Det är dock fortfarande långt kvar till centralbankernas målnivåer, och särskilt när det gäller tjänster är inflationen fortfarande hög. Dessutom har lönekostnaderna större betydelse inom tjänster än inom industrin, och lönerna fortsätter att stiga. För centralbankerna skulle en svalare arbetsmarknad vara en välkommen nyhet, men hittills finns det inga tecken på detta, utan nya arbetstillfällen skapas fortfarande i snabb takt och arbetslösheten är rekordlåg. Därför har både Feds och ECB:s budskap varit att kampen mot inflationen fortfarande är långt ifrån avslutad, att räntehöjningarna fortsätter även under början av året och att förhoppningarna om räntesänkningar i år är förgäves. Särskilt ECB:s linje efter sammanträdet i december var så hökaktig att räntorna inom euroområdet steg klart. I USA var ränteuppgången mycket mer måttfull. Prissättningen på marknaden och Feds ränteprognos skiljer sig något från varandra, och det verkar som om marknaden inte tror fullt ut på Feds räntebana. För närvarande prissätter marknaden att Fed höjer styrräntan till högst 5 % från nuvarande 4,5 %. När det gäller ECB prissätter marknaden en höjning av styrräntan från nuvarande 2,5 till ungefär 4 %. 

Marknaderna balanserar mellan rädsla och optimism

I början av 2023 är de stora temana i stort sett oförändrade. Aktiemarknaden balanserar mellan oron för en recession och optimismen som avmattningen i inflationen inger. Tillväxtprognoserna för hela året ligger fortfarande på plussidan, vilket verkar optimistiskt med tanke på de svaga utsikterna för ekonomisk tillväxt. Värderingsnivåerna på aktiemarknaderna i förhållande till deras egen historia är måttliga, endast marknaden i USA är något dyr. Aktiernas riskpremie i förhållande till räntorna är dock klart mindre än genomsnittet, eftersom räntenivåerna har stigit så mycket under förra året. I förhållande till räntorna ser aktierna alltså dyra ut. Utsikterna på räntemarknaderna är goda tack vare attraktiva räntenivåer, ett hägrande slut på räntehöjningscykeln, den avmattande inflationen och den avtagande ekonomiska tillväxten. Vi tar emot det nya placeringsåret med aktierna i undervikt. De långa räntorna är i övervikt och de korta i neutral vikt.