Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Förlängda behandlingstider för ändringsansökningar gällande lån

Den 10 januari 2023 Kundmeddelanden

På grund av marknadsläget får vi för närvarande ett stort antal ändringsansökningar gällande lån. Detta har lett till att behandlingen av ansökningarna för närvarande är överbelastad och att behandlingstiden är längre än normalt. 

Observera att ansökan skall vara banken tillhanda senast en månad innan önskad ändring bör träda i kraft. Ett beslut om ändringsansökan kommer att fattas inom den månaden. Lånets betalningsrater förblir oförändrade tills ändringsansökan har behandlats.