Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Förlängda behandlingstider för ändringsansökningar gällande lån

Den 10 januari 2023 Kundmeddelanden

På grund av marknadsläget får vi för närvarande ett stort antal ändringsansökningar gällande lån. Detta har lett till att behandlingen av ansökningarna för närvarande är överbelastad och att behandlingstiden är längre än normalt. 

Observera att ansökan skall vara banken tillhanda senast en månad innan önskad ändring bör träda i kraft. Ett beslut om ändringsansökan kommer att fattas inom den månaden. Lånets betalningsrater förblir oförändrade tills ändringsansökan har behandlats.