Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Kan resultatperioden sprida ljus i vintermörkret?

Kan resultatperioden sprida ljus i vintermörkret?

Den 16 januari 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Det traditionella julrallyt på aktiemarknaden uteblev i december när marknaden oroade sig för recessionsutsikterna, centralbankernas allt stramare penningpolitik och det försämrade coronaläget i Kina. Året har dock börjat i en stigande stämning, särskilt på den europeiska aktiemarknaden. 

Förra året kommer att gå till historien av flera skäl, och även på aktiemarknaden var det ett säreget år. De stigande räntorna pressade ner aktiemarknaderna runt om i världen, och under hela året förväntade sig marknaden att det samma skulle ske i fråga om resultatprognoserna och att ekonomierna skulle gå in i en recession. Så blev det emellertid inte, när bolagens resultat steg till alla tiders rekordnivåer. Företagen lyckades alltså föra kostnadsinflationen vidare till sina kunder och konsumenterna hade tills vidare råd att betala de högre priserna. Inför den rådande vintern målade man fan på väggen. Om man skulle tro rysk propaganda, skulle hela Västeuropa nu sitta och huttra under en filt i skenet av stearinljus, när elen och gasen tagit slut i Europa. 

Energikrisen har inte knäckt Europa, och inflationen visar tecken på att avta

I motsats till det scenario som Ryssland målat upp är energisituationen i Europa bättre än vad någon hade kunnat vänta sig under sommaren eller i slutet av hösten. I Tyskland ligger naturgaslagren på rekordhög nivå med tanke på årstiden och är nästan fulla. Vid årsskiftet hade Tyskland lösgjort sig till hundra procent från rysk naturgas och den första nya LNG-terminalen för flytande naturgas byggdes rekordsnabbt på cirka 10 månader. Denna prestation är i sig ett mirakel i detta land som älskar regler och bestämmelser och där tillståndsförfarandena för byggprojekt i allmänhet är mycket långsamma. Priset på naturgas har sjunkit med nästan 80 procent från toppnivåerna i augusti och ligger redan på en lägre nivå än när Ryssland inledde sitt vanvettiga angrepp i februari förra året. Tack vare den milda vintern har det funnits gott om el, och medan det genomsnittliga priset per megawattimme i Europa under sommaren kunde uppgå till hundratals euro, ligger det nu på omkring hundra euro, vilket är en rätt normal nivå på vintern. Den galopperande inflationen har också visat tecken på att avta, och särskilt i USA förväntas inflationen sjunka till och med under 3 procent före slutet av året, vilket är mycket nära den normala nivån. Inflationen i Europa avtar något långsammare på grund av energikrisen, men marknaden förväntar sig att inflationen i euroområdet kommer att sjunka under 4 procent före utgången av året. Energikrisen och den galopperande inflationen tycks därför sakta men säkert skjutas i bakgrunden i ekonomin. 

En recession kan knappast undvikas helt

Innebär detta att den ekonomiska recessionen har avvärjts? Tyvärr har den långvariga osäkerheten bromsat ekonomin så pass mycket att en måttlig recession fortfarande är den mest sannolika utgången i år. För bolagen, och särskilt aktiemarknaden, är det en bra nyhet. Bolagen kan allmänt taget klara sig rätt bra ur en liten recession, eftersom deras balansräkningar i genomsnitt är betydligt starkare än under finanskrisen, och företagens lönsamhet har förblivit på en hög nivå. En normalisering av räntenivåerna på kort tid kan ändå bli ödesdiger för de mest skuldsatta företagen under en recession, och för första gången på länge kan vi få se stora konkurser. Sådana sågs praktiskt taget inte alls under tiden med nollräntor, när till och med de mest skuldsatta företagen beviljades lån nästan gratis. 

På aktiemarknaden har ett år av nedgång nästan alltid följts av ett år av uppgång, med några få undantag.

På aktiemarknaden har ett år av nedgång nästan alltid följts av ett år av uppgång, med några få undantag. Ett uppehåll i centralbankernas strama penningpolitik på våren och de låga värderingsnivåerna för aktier framför allt i Europa ger marknaden gott om utrymme att stiga i år – förutsatt att recessionen blir kortvarig och att resultatnivåerna inte kollapsar. 

De ekonomiska utsikterna blir ljusare

Den kommande delårsrapporteringsperioden kommer att ge en fingervisning om företagens utsikter för i år, även om många företag lär vara försiktiga när de meddelar sina framtidsutsikter. Vi väntar oss en rapporteringsperiod i positiv anda, och åtminstone hittills har det bara givits ett fåtal negativa resultatvarningar under resultatperioden. Till exempel har många företag inom verkstadssektorn rekordfulla orderböcker på grund av komponentbristen, när man inte har kunnat leverera alla de senaste årens beställningar. Lyckligtvis håller bristen på komponenter på att lätta och borde därför inte utgöra något hinder för tillväxten. Också banksektorns resultat kan förväntas utvecklas positivt i år, när räntenettona ökar betydligt i de snabbt stigande räntornas kölvatten. Utgångsläget för det kommande året är alltså rätt så gott inom många sektorer.

Dagarna blir längre när vi går mot våren. Förhoppningsvis börjar solen äntligen skina även på aktiemarknaden i år.