Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Aktia förbereder sig på strömavbrott – bekanta dig med hur det påverkar banktjänsterna

Aktia förbereder sig på strömavbrott – bekanta dig med hur det påverkar banktjänsterna

Den 20 januari 2023 Kundmeddelanden

Enligt stamnätsbolaget Fingrid kan det under vintern förekomma strömavbrott i Finland på grund av elbrist. Aktia följer noggrant med situationen och förbereder sig på eventuella strömavbrott områdesvis.

Så här påverkar eventuella strömavbrott dina banktjänster

  • Du kan använda Aktias digitala tjänster normalt om du är ansluten till ett nätverk. Strömavbrotten kommer att avbryta nätverksanslutningar i det område där strömavbrottet inträffar, om inte fastigheten har reservkraft. Mobilnätverken kan även försämras till 2G/3G-nivåer.
  • Om Aktias serviceställe är på det område där strömavbrottet inträffar, kommer det servicestället att vara stängt så länge strömavbrottet varar. Kundmöten som är bokade vid servicestället under strömavbrottet flyttas till en senare tidpunkt. Strömavbrotten kan även påverka distansmöten om nätverksanslutningar och mobilnätverk inte fungerar normalt. Distansmöten kan då också flyttas till en senare tidpunkt.
  • Aktias telefonkundtjänst fungerar normalt, även om det ibland kan förekomma förlängda kötider.
  • Bankautomater fungerar normalt, men under ett strömavbrott kan skötsel och påfyllning av dem vara långsammare.
  • Det kan förekomma regionala förseningar i behandlingen av företagskundernas redovisningar.


På vår webbsida informerar vi vid behov om på förhand planerade strömavbrott och hur de påverkar våra serviceställen.

Läs frågor och svar om strömavbrott och elbrist på stamnätverket Fingrids webbsida .