Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Markkinaraati: Konsumenternas buffertar dämpar den minskade efterfrågan

Markkinaraati: Konsumenternas buffertar dämpar den minskade efterfrågan

Den 20 januari 2023 Marknadsrådet, Markkinaraati

Det inhemska konsumentförtroendet var historiskt lågt i fjol. Ekonomerna förutspår en lindrig och kortvarig recession i Finland och hela EU. Marknadsräntorna kommer knappast att fortsätta att stiga då ekonomin mattas av, vilket är en lättnad för bolåntagare.

– Efter pandemin har konsumenterna också buffertar som de kan använda för att konsumera. Vad gäller företagens framtidsutsikter får vi nya uppgifter under den pågående resultatperioden. Det blir intressant att höra hur svag eller dimmig företagen upplever den ekonomiska situationen. Inflationen håller på att avta i takt med att energipriserna sjunker, konstaterade Aktias allokeringsdirektör Patrik Moring i Kauppalehtis första marknadsråd Markkinaraati för i år.

Moring tror inte att vi ännu har nått botten på aktiemarknaden, trots att börserna har stigit en aning.

I diskussionen deltog förutom Patrik Moring även direktör Sami Pakarinen från Finlands Näringsliv EK och Sparbanksgruppens chefsekonom Henna Mikkonen.