Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Aktias identifieringstjänst fungerar igen normalt

Aktias identifieringstjänst fungerar igen normalt

Den 24 januari 2023 Kundmeddelanden

I samband med en systemuppdatering uppstod en störning i Aktias identifieringstjänst under cirka en timme på tisdag 24.1.2023. Störningen upptäcktes och åtgärdades snabbt. Störningen påverkade alla tjänster som kräver stark autentisering, utom nätbanken. På grund av störningen kunde Aktias kunder under en begränsad tid se andra personers uppgifter då de loggade in i identifieringstjänsten.

Aktia är i kontakt med alla kunder som berörts av händelsen. Vi beklagar det inträffade djupt.

Vi uppdaterar meddelandet med mer information snarast möjligt.