Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.
Konsekvenserna av störningen i identifieringstjänsten har kartlagts – vi är i kontakt med berörda kunder

Konsekvenserna av störningen i identifieringstjänsten har kartlagts – vi är i kontakt med berörda kunder

Den 25 januari 2023 Kundmeddelanden

I samband med en systemuppdatering uppstod en störning i Aktias identifieringstjänst mellan kl. 9 och 10 på tisdag 24.1.2023. Störningen upptäcktes och åtgärdades snabbt. Under störningen var kunders uppgifter synliga för andra kunder när de loggade in i tjänster som kräver stark autentisering.  

Vi har kontaktat alla berörda kunder. 

Det är viktigt för oss att det som inträffat utreds så noggrant som möjligt. Ytterligare undersökningar har visat att det har förekommit sammanlagt ungefär 350 felaktiga identifieringshändelser. Identifieringen i Aktias nät- eller mobilbank påverkades inte av störningen. Kundernas nätbankskoder har inte äventyrats på grund av störningen. 

Aktia har gjort en anmälan till Dataombudsmannens byrå om det som inträffat och Aktia har skärpt kvalitetssäkringsprocesserna ytterligare, för att liknande aldrig skall kunna ske igen. 

Vi beklagar djupt det som inträffat.

 

Uppdaterat 6.2 kl. 10.50