Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Markkinaraati: Vindkraftens betydelse som placeringsobjekt ökar

Markkinaraati: Vindkraftens betydelse som placeringsobjekt ökar

Den 27 januari 2023 Marknadsrådet, Markkinaraati

Vindkraftens andel av energiproduktionen ökar snabbt när de ryska energikällorna ersätts för att tillgodose Finlands elbehov. Investeringar i vindkraft i Finland är intressanta för placerare, eftersom Finlands regleringsmiljö är förutsägbar och det finns utrymme för utbyggnad av vindkraften i Finland. Vindkraft återfinns bland annat i Aktias alternativa investeringsprodukter.

– Det är möjligt att placera i vindkraft på många olika sätt. Om man vill investera i ett börsnoterat vindkraftsbolag, måste man blicka bortom Finlands gränser. I Amerika finns redan bolag för förnybar energi med ett marknadsvärde av 150 miljarder dollar. Det finns många bolag värda en miljard euro i Europa, säger Aktias portföljförvaltare Juuso Kenkkilä i Kauppalehtis marknadsråd Markkinaraati.

I marknadsrådet diskuterades investeringar i vindkraft samt energiproduktion och elpriser även i övrigt. I diskussionen deltog förutom Kenkkilä också Pekka Salomaa, energimarknadsdirektör på Finsk Energiindustri rf, och Anni Mikkonen, verkställande direktör på Finska Vindkraftföreningen.