Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Aktia öppnar serviceställe i Kuopio

Aktia öppnar serviceställe i Kuopio

Den 1 februari 2023 Bloggar och artiklar

Aktia öppnar ett serviceställe i Kuopio 1.2.2023. Servicestället är Aktias första i östra Finland, så det rör sig om ett viktigt steg mot bankens mål att vara den ledande kapitalförvaltarbanken i Finland.

Trots den osäkra ekonomiska situationen blickar Aktia framåt och tror att det finns en efterfrågan på en stark kapitalförvaltarbank på den finska marknaden. Därför utvidgar Aktia sitt verksamhetsområde till östra Finland och öppnar ett serviceställe i Kuopio. 

”Vi har en tydlig strategi. Vi vill vara Finlands ledande kapitalförvaltarbank och expanderar därför vår verksamhet till östra Finland. Vi vill ställa vår breda kapitalförvaltningskompetens till våra kunders förfogande i östra Finland och hjälpa dem öka sin förmögenhet med vårt stöd”, säger Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.

Kuopio valdes som plats efter noggrant övervägande.

”Kuopio är ett viktigt tillväxtcentrum, och det finns också andra områden som utvecklas i närheten där vi ser en betydande potential. Kuopio-regionen har ett inflyttningsöverskott och det finns gott om starka och friska företag där”, fortsätter Ayub. 

Enligt Ayub har Aktia kommit till Kuopio för att stanna.

”Aktia har varit verksamt i Finland i närmare 200 år. Vi är en stabil och långsiktig bank och har ett stark finländsk ägarbas. Ur ett kundperspektiv är vi en organisation av mänsklig storlek som är smidig i rörelserna.”