Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

High yield-marknaden står inför en återgång till den gamla normen

High yield-marknaden står inför en återgång till den gamla normen

Den 9 februari 2023 Bloggar och artiklar

Året 2023 har börjat fartfyllt på high yield-marknaden i både Europa och USA. Mot förväntan har energipriserna sjunkit tack vare den milda vintern, vilket har minskat inflationstrycket och således även lättat bördan för aktörerna inom ekonomin. Till följd av detta har förväntningarna på räntehöjningar sjunkit.

Klimatet på high yield-marknaden och företagen på den har förändrats sedan fjolåret och förändringen tycks hålla i sig. Räntekostnaderna har ökat och det nya priset på pengar är nu betydligt högre. Företagen lånar pengar bara om de är tvungna, vilket har synts i form av minskad nyemissionsaktivitet. I fjol sjönk antalet nya high yield-emissioner till omkring en femtedel från 2021. Kapitalplacerarna har tagit sig en tillfällig funderare i fråga om företagsförvärv och beräknar hur det högre skuldpriset påverkar den förväntade avkastningen. De företag som redan finns på marknaden försöker i sin tur skjuta upp lånebeslut så långt som möjligt i framtiden. 

För ränteplacerare innebär den högre räntenivån emellertid bättre möjligheter till högre avkastning under de kommande åren.

För ränteplacerare innebär den högre räntenivån emellertid bättre möjligheter till högre avkastning under de kommande åren. Dessutom ligger lånepriserna långt under det nominella värdet, vilket ökar värdeökningspotentialen. Nya pengar att placera har strömmat till high yield-placerarna, och detta har visat sig i form av en stor efterfrågan under början av året. Jag deltog nyligen i en high yield-konferens i London, där hela 1 200 placerare från olika håll i Europa och USA sökte efter nya idéer.

Men allt är inte guld som glimmar. Företagens betalningsstörningar förväntas öka i år till följd av lägre efterfrågan och högre kostnader. Placeraren bör göra sin hemläxa och välja sina objekt omsorgsfullt för att undvika besvikelser.

Placeraren bör göra sin hemläxa och välja sina objekt omsorgsfullt för att undvika besvikelser.

Myntet har alltså två sidor: ränteplacerarna kan se fram emot högre avkastning, men de ökade kostnaderna gör att företagen måste dra åt svångremmen. För vissa företag är allt detta för mycket och de måste söka lösningar genom skuldsanering. Någon konkursvåg är emellertid inte att vänta, utan snarare en återgång till den historiska normen, där 3–4 procent av high yield-företagen går i konkurs varje år. Den nuvarande avkastningsnivån ger i vilket fall som helst en bra buffert för eventuella störningar på marknaden.