Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.
Resultatperiodsstämning bland stigande aktiekurser

Resultatperiodsstämning bland stigande aktiekurser

Den 13 februari 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

År 2022 gick till historien som ett exceptionellt svagt år på aktie- och räntemarknaden, men det nya året har fört med sig ett välkommet trendbrott i utvecklingen på aktiemarknaden. Många anser att utvecklingen i början av året till och med har varit förvånansvärt stark, särskilt med tanke på att en ekonomisk recession av någon grad har förväntats och att stämningen på placeringsmarknaden på det hela taget var svag mot slutet av förra året.

Då man betraktar kursuppgången i början av bör man hålla i åtanke att en hel del negativa förväntningar redan var inbakade i kursnivåerna, särskilt i Europa. När vi blickar tillbaka ett halvår rådde en oro för att naturgasen inte skulle räcka till i Centraleuropa under vintern, vilket skulle ha medfört många problem och kanske till och med strömavbrott. Verkligheten har dock visat sig vara en helt annan: gaslagren fylldes i förväg, vintern blev exceptionellt mild och industrin har minskat sin gasförbrukning. Den fruktade energikrisen blev därmed avstyrd. Vi kan förvänta oss att inflationen kommer att dämpas framöver, vilket stöder marknadsutsikterna. På marknaden förväntar man sig fortfarande någon grad av recession, men Kinas öppnande efter sina coronarestriktioner stöder för sin del den globala tillväxtbilden.

Måttligare resultattillväxt, men också överraskningar

Mot denna bakgrund har resultatperioden hittills varit positiv och i skrivande stund har många av de största bolagen i Europa redan rapporterat sina resultat. Beroende på om man ser på marknadsvärdet eller antalet bolag kan man säga att resultatperioden kommit antingen halvvägs eller åtminstone nära halvvägs. Den allmänna resultattillväxten har dämpats, vilket var väntat efter de föregående resultatperioderna. Vi har en nästan två år lång period av stark resultattillväxt bakom oss, men på marknadsnivå torde resultattillväxten i Europa under fjärde kvartalet ligga nära noll. Under ytan finns naturligtvis många olika trender som påverkar företagen på olika sätt, och resultatbilden mellan olika sektorer är oenhetlig. Stark resultattillväxt ses nu inom energisektorn, där företagen fortfarande har gynnats av oljepriset, och inom finanssektorn, där högre räntor gynnar framför allt bankerna.

Kännetecknande för den pågående resultatperioden är också tydliga kursreaktioner på bolagens rapporter. Reaktionerna på positiva resultatöverraskningar har varit goda, och besvikelser har bestraffats med tydliga kursnedgångar.

Blicken riktas mot teknologiföretag

IT-sektorn ger en intressant synvinkel på resultatperioden. I Europa hör teknologiföretag i värdekedjan för halvledare till dem som stigit starkt under början av året. Sektorns efterfrågebild ser tudelad ut. Å ena sidan verkar efterfrågebilden inom telefoner, tabletter och datorer som väntat vara svag. I USA har de stora teknologiföretagen inte infriat analytikernas förväntningar. Det är klart att ekonomins svagare momentum också syns hos de stora teknologibolagen. Teknologibolagens mjukare resultat har emellertid inte spridit sig vidare i kursutvecklingen på aktiemarknaden. Efterfrågan på halvledarkomponenter från den europeiska bilsektorn och delvis från den allmänna industrin verkar dock fortfarande vara stark, vilket stöds av den allmänna elektrifieringen och den starka efterfrågan på elbilar. I detta avseende är europeiska bolag som Infineon väl positionerade i detta skede av cykeln. Även Infineons konkurrent ST Microelectronics har klarat sig fint i denna miljö. Bolaget rapporterade ett resultat över förväntningarna och gav samtidigt en guidance för det innevarande året som var betydligt starkare än förväntningarna. Den starka rapporten och utsikterna belönades med en klar kursuppgång.

Kineser törstar efter lyx

Slopandet av coronarestriktioner i Kina torde inverka på många olika sätt, inte bara genom företag med direkt Kina-exponering. En sektor som gynnas av slopandet av restriktionerna i Kina är lyxvaror. Folk står i kö utanför lyxbutiker som LVMH, då kunderna för första gången på länge haft möjlighet att besöka dem. LVMH publicerade en stark rapport som fick ett positivt mottagande på marknaden. Bolagets starka tilltro till framtidsutsikterna syns i att det utökade sin marknadsföring under Q4 trots de dåvarande coronarestriktionerna, och således nådde resultatet inte riktigt marknadens förväntningar. Försäljningsåret 2023 har dock börjat starkt och aktien hör till dem som stigit starkt under början av året.

Tills vidare är vi nöjda med den pågående resultatperioden som helhet. Resultattillväxten under det sista kvartalet 2022 är betydligt måttligare än under de tidigare kvartalen, men än viktigare är kommentarerna om utsikterna och förväntningarna för det innevarande året. Kursrallyt i början av året har varit starkt, men ur placerarperspektiv var fjolåret också tungt – kurserna sjönk trots att trenden i resultatprognoserna var uppåtgående nästan hela året. Det ser ut som att de värsta secessionsscenarierna kan undvikas, och då erbjuder aktiemarknaden många intressanta möjligheter.