Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Slå tillbaka mot höjda vederlag – skulle det löna sig att byta ut husbolagslånet mot ett flexibelt eget lån?

Slå tillbaka mot höjda vederlag – skulle det löna sig att byta ut husbolagslånet mot ett flexibelt eget lån?

Den 15 februari 2023 Bloggar och artiklar

Energikrisen, stigande räntor, höjningar i tomthyror – många saker sätter just nu press på plånboken för den som har bostadslån. Det är inte bara bostadslånens räntor som stiger, utan också husbolagslånens, vilket direkt syns i delägarnas finansieringsvederlag. Räntejusteringsdagarna för husbolagslånen infaller ofta efter vårens bolagsstämmor, så just nu är rätt tidpunkt att fundera på hur man för sin egen del kan göra följderna av de stigande kostnaderna lättare. Oscar Taimitarha, direktör på Aktia, påminner om att ett alternativ är att betala bort husbolagslånet med ett flexiblare eget lån. Boka en tid, så funderar vi tillsammans ut en lösning som passar dig.

Om du är Aktias kund, boka tid här Om du inte ännu är Aktias kund, boka tid här

Enligt Aktias chefsekonom Lasse Corin den senaste tidens låga efterfrågan på amorteringsfrihet att hushållen ännu klarar att sköta sina bostadslån relativt bra. Bankerna gör stresstest med en ränta på sex procent för sina bolånekunder, så i det nuvarande ränteläget på dryga tre procent är detta naturligt. 

Ett större bekymmer är husbolagslånen, vars räntehöjningar vanligen börjar realiseras efter vårens bolagsstämmosäsong.

– Då man ansöker om bolån beaktar bankerna i sina stresstest också de andelar av husbolagslån som vid köpetidpunkten belastar aktieandelarna. Om husbolaget däremot senare tar lån för till exempel renoveringar görs inte längre stresstest för de enskilda aktieägarna, påminner Taimitarha.

Bankdirektör Oska Taimitarha sitter i en blå kostym i Aktias studio

Oscar Taimitarha

Då man ansöker om bolån beaktar bankerna i sina stresstest också de andelar av husbolagslån som vid köpetidpunkten belastar aktieandelarna. Om husbolaget däremot senare tar lån för till exempel renoveringar görs inte längre stresstest för de enskilda aktieägarna

Lånebeloppen för husbolagslånen kan vara betydliga. Kostnaderna för ett stambyte kan i dagens läge lätt stiga över tusen euro per kvadratmeter, eller mer, vilket för till exempel ägare av en bostad på hundra kvadrat kan betyda en skuldandel på 100 000 euro av husbolagets lån. Nya bostäder har de senaste åren marknadsförts med ett förmånligt försäljningspris som kan utgöra så lite som 30 % av bostadens verkliga pris. Slutpriset har på så sätt paketerats i form av ett husbolagslån som aktieägarna amorterar som finansieringsvederlag.

De brant stigande boendekostnaderna driver till att hitta nya lösningar 

Det höjda finansieringsvederlaget som följer efter räntejusteringen kan alltså vara kännbart. Samtidigt utgör finansieringsvederlaget förstås endast en del av boendekostnadernas helhetsekvation. Enligt Taimitarha pressar också andra faktorer just nu upp vederlagen. Kostnaderna för underhåll och uppvärmning, såsom priset på el, har alla stigit, vilket kan skapa behov av att höja skötselvederlagen. Tomthyrorna är vanligen bundna till levnadskostnadsindex, vilka stigit kraftigt till följd av inflationen.

– För den enskilda aktieägaren kan allt detta innebära mycket stora höjningar i de månatliga utgifterna, konstaterar Taimitarha. 

För den enskilda aktieägaren kan allt detta innebära mycket stora höjningar i de månatliga utgifterna

Vad kan man då göra åt detta? Lönar det sig att betala bort sin andel av husbolagslånet på en gång med ett personligt lån? Den här våren funderar säkert många över detta. 

Ett eget lån kan skräddarsys för att passa din egen situation 

Då ett husbolag tar lån förhandlas finansieringens struktur, såsom räntor, betalningstid och månadsrater så att lösningen ska kunna godkännas av så många aktieägare som möjligt. Enligt Taimitarha är följden av detta att den inte nödvändigtvis är optimal för någon. 

– Fördelen med ett personligt lån är att månadsraten kan skräddarsys för att passa den egna situationen. Ett eget lån innebär också flexibilitet. Man kan förhandla med banken om betalningstidtabellen för lånet eller till exempel amorteringsfrihet. Något som för en enskild aktieägare inte är möjligt att göra för ett husbolagslån, säger Taimitarha. 

Räntan för ett personligt lån kan ofta vara lägre än räntan för ett husbolagslån. Enligt statistiken har skillnaden rentav vuxit till de personliga lånens fördel under de senaste åren.

En annan sak som talar för det egna lånet är lånets ränta. Räntan för ett personligt lån kan ofta vara lägre än räntan för ett husbolagslån. Enligt statistiken har skillnaden rentav vuxit till de personliga lånens fördel under de senaste åren. För det egna lånet kan man dessutom till exempel välja fast ränta, räntetak eller en räntekorridor för att försäkra sig om att räntan inte stiger över en fastslagen gräns. Ett husbolagslån kan naturligtvis också vara ränteskyddat, men särskilt vanligt är det inte. 

– Om det finns lediga säkerheter för bostaden kan ersättandet av husbolagslånet med ett eget lån vara ett bra sätt att anpassa månadskostnaderna för boendet till den egna situationen och öka den egna ekonomins flexibilitet. 

Boka en tid så gör vi en personlig förmögenhetsplan för dig och hittar den lösning som passar just din situation bäst.

Om du är Aktias kund boka tid här Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Lånet beviljas av Aktia Bank Abp, Arkadiagatan 4-6, 00100, med säte i Helsingfors, FO-nummer 2181702-8. I alla fall kräver beviljandet av kredit ett godkänt kreditbeslut. Räkneexempel för ett bolån på 150 000 euro med en betalningstid på 25 år: den effektiva årliga räntan är 4,35 %, då lånets ränta är 12 mån. euribor (3,58 % 6.1.2024) + 0,60%, kostnader för skötsel av lånet är 2,30 euro/mån. och expeditionsavgift 0 euro. Den uppskattade helhetskostnaden för lånet är 244 123,04 euro och betalningsraternas antal 300 st. Lånets månadsrat är cirka 824,47 euro baserat på antagandet att lånets ränta och övriga kostnader förblir oförändrade under hela lånetiden.