Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Så här påverkar AKT:s strejk Aktias postleveranser

Den 16 februari 2023 Kundmeddelanden

Bil- och transportarbetarförbundet AKT:s strejk påverkar Aktias postleveranser, både kundposten till och från Aktia och postleveransen mellan Aktias olika verksamhetsställen. Strejken försenar utdelningen av post som skickas från Aktia till våra kunder, så som kontoutdrag och andra brevförsändelser samt inkommande post till Aktia.

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT har utlyst strejk inom bil- och transportbranschen för tiden 15–21.2. Finlands post-och logistikunion PAU har uttryckt sitt stöd för AKT-strejken med stridsåtgärder gällande lastning och lossning av lastbilar och släpvagnar under perioden 16.2–21.2.

Posti uppskattar att brev, tidningar, försändelser till och från utlandet samt frakttransporter försenas på grund av stridsåtgärderna från flera dagar till över en vecka. I fråga om paketleveranser är fördröjningen cirka 5 dagar för försändelser som sänds under strejken. Posti rekommenderar att paket inte skickas så länge stridsåtgärderna pågår.

Aktuell information om strejkens inverkan kan läsas i Postis kundmeddelande

Uppdatering 8.3 Postens tjänster fungerar normalt.