Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Diversifiering på horisonten?

Diversifiering på horisonten?

Den 20 februari 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

En uråldrig visdom är att det lönar sig att diversifiera mellan aktier och obligationer. Det skapar en effektivare placeringsportfölj.

Räntefonder som placerar i obligationer har i allmänhet gett en relativt god avkastning när det gått sämre för aktier och vice versa. År 2022 var ett dystert undantag. Alla tillgångsklasser gav en usel avkastning. I början av detta år har tillgångsklasserna gått hand i hand i motsatt riktning – med andra ord har både obligationerna och aktierna fått en flygande start.

Avkastningen smälte bort på grund av den snabba höjningen av styrräntan

Grundorsaken till situationen har varit den turboladdade centralbanksmarknaden som varat i ungefär ett års tid. Centralbankernas reaktion på den stigande inflationen dröjde onödigt länge, eftersom man ansåg att inflationen, som först sågs i energipriserna, var tillfällig. När man väl märkte att inflationen håller på att bli ett större problem, började de aggressiva höjningarna av styrräntorna och samtidigt slutade den fridfulla perioden med nollräntor. 

Räntorna på obligationer steg till nivåer som senast setts för över tio år sedan. När marknadsräntorna stiger sjunker priserna på obligationslån, vilket betydde att värdet på typiska räntefonder sjönk med mer än 10 % under året.  Ränteuppgången var giftig också för aktierna. Syftet med höjningen av styrräntorna är att dämpa den ekonomiska tillväxten, vilket naturligtvis försvagar företagens resultattillväxt. Företagens framtida kassaflöden diskonteras också till högre räntenivåer, vilket minskar deras nuvärde. Dessutom stiger priset på företagens finansiering, tillgången till finansiering minskar och investeringar blir dyrare.

Trenden har vänt, men inflationen finns ännu kvar

I början av året har vi kunnat förvåna oss över helomvändningen på marknaden. Både aktie- och räntemarknaden har redan nått avkastningar som en placerare skulle kunna vara nöjd med t.o.m. på årsnivå. Bakom detta ligger tanken om att inflationen sannolikt är under kontroll, och att centralbankernas räntehöjningar kommer att upphöra före sommaren. Svackan i den ekonomiska tillväxten förväntas också bli kortvarig, trots de höga styrräntorna.

Än så länge dröjer segern i kampen mot inflationen, och följaktligen hålls fokus kvar på centralbankerna. Om höjningscykeln för styrräntorna i enlighet med marknadsförväntningarna avslutas på båda sidor om Atlanten före sommaren, kan spelplanen förändras och fokus flyttas till ekonomisk tillväxt. I takt med att tillväxten avtar sjunker obligationsräntorna och deras värde stiger när placerare flyttar sina tillgångar till säkra räntepapper med låg risk som för närvarande är förhållandevis välavkastande. Om tillväxtfarhågorna å andra sidan inte realiseras och företagens resultatförmåga förblir god, är goda tider att vänta för aktierna. Det finns alltså ingen anledning att bortse från det goda rådet om diversifiering. Diversifierade placeringslösningar är fortfarande ett utmärkt alternativ för såväl större som mindre placerare.

Diversifierade placeringslösningar är fortfarande ett utmärkt alternativ för såväl större som mindre placerare.

Centralbankerna har skapat oreda på marknaden med sina köpprogram och sin eftersatta räntepolitik. Nu kunde man hoppas att de släpper på tyglarna och låter marknaden fungera på sina egna villkor. Då återfår de gamla visdomarna sin forna glans.

PS. En massa medel har redan återvänt till företagsobligationer med god rating, och fortsätter att göra det. Och varför inte? Avkastningsnivåerna är goda i ett historiskt perspektiv och överstiger utdelningsavkastningen på aktiemarknaden för första gången på länge.