Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia samarbetar med klassikersymposiet Classic Yacht Symposium

Aktia samarbetar med klassikersymposiet Classic Yacht Symposium

Den 6 mars 2023 Bloggar och artiklar

Entusiaster för klassikerbåtar förenas av en passion för design, skönhet och hållbart byggande. En välutformad, välkonstruerad och välskött båt är en pålitlig partner som tål tidens tand. 

Klassikerentusiaster, dvs. havets husvagnsfolk, värnar om den traditionella fritids- och tävlingsbåtkulturen. Det finns många olika slags klassikerbåtar, men deras ägare delar i stort sett samma värderingar. 

– Gemensamt för oss är att vi alla uppskattar estetik och hantverk, vi vill bevara historien och traditionerna kring segling, det är viktigt för oss att underhålla kulturhistoriskt värdefulla båtar och att segla tillsammans i tävlingar eller evenemang, säger Kim Weckström som är före detta Kommodor och huvudarrangör för klassikersymposiet. 

Weckström är aktiv i Helsingfors segelsällskap HSS:s klassikerkommitté. Föreningen ordnar årligen den traditionella champagneregattan och klassikersymposiet.

För Weckström är det mest givande med hobbyn att segla och tävla med båtar som kan ha en historia på upp till 100 år eller längre. Han citerar Henrik Ramsay.

– De gamla färdmännens teknik, seglingens svåra konst, bevaras ju numera endast av yachtmännen, de sista som - låt vara blott på lek - förblivit de buktande dukarna trogna. Erfarenhet om betingelserna för segelfarkostens framförande [utan motor] i Finlands skärgård har numera - några enstaka skutskeppare undantagna - endast lustseglarna.

 

 

Aktia sponsrar klassikersymposiet i mars 

Att sponsra klassikersymposiet Classic Yacht Symposium som ordnas den 25 mars är naturligt för Aktia.

– Vi på Aktia vill skapa ett hållbart välstånd och välfärd generation efter generation, vilket framhävs i våra sponsringsobjekt, säger ställföreträdande direktören för Aktias kapitalförvaltning Uki Lammi. 

Klassikerbåtar bör uppskattas och de kräver omsorg för att bevaras till kommande generationer. Lammi ser många likheter mellan klassikerentusiasters och Aktias värderingar. 

– Aktia är en stabil finländsk bank med nästan 200 år bakom sig. Vart och ett av dem visar att vår verksamhet är långsiktig och hållbar. Vi respekterar vårt arv, handlar i enlighet med våra värderingar och bygger nytt på en grund som har stärkts genom åren.

Liksom när det gäller båtar krävs långsiktigt tänkande och planmässighet även för att öka förmögenheten. Goda navigationsfärdigheter bidrar till att hitta lösningar under varierande förhållanden, både till havs och på marknaden. 

– Även under svåra förhållanden bör man rikta blicken längre fram och hålla sig till placeringsplanen. Det är vår uppgift som kapitalförvaltarbank att skapa en miljö där det är möjligt att öka förmögenheten på ett klokt sätt, säger Lammi.

Fakta: Vad är en klassikerbåt?

Definitionerna varierar beroende på land och båtkategori. Den allmänna regeln är att en båt som är över 50 år och har utformats av en känd och erkänd person, och vars historia har starka kopplingar till Finland kan klassificeras som en finsk klassiker.