Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Förändringar i placeringsfonden Swedbank Robur Östeuropafond

Den 10 mars 2023 Kundmeddelanden

Till andelsägare i placeringsfonden Swedbank Robur Östeuropafond

Swedbank Robur Fonder AB har meddelat Aktia Fondbolag Ab om att placeringsfonden Swedbank Robur Östeuropafond kommer att delas upp i två fonder, Östeuropafond och Emerging Europe. Efter det kommer Östeuropafond bestå endast av ryska innehav medan den nya fonden Emerging Europe investerar i europeiska tillväxtmarknader. Det är inte möjligt att göra ytterliga fondteckningar i fonden Emerging Europe. Delningen kommer att ske den 27 april 2023. Förändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna.

Inlösen före delningen och annan information 

Om du vill lösa in fondandelarna eller byta till en annan fond, bör uppdraget skickas till din bank senast den 24 april 2023 kl. 15.00. Vänligen beakta att försäljning eller byte av fondandelar kan ha skattepåföljder för andelsägaren.

Mer information finns i kundmeddelandet publicerat av Swedbank Robur Fonder AB.