Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Meddelande om ändring i Aktia Europa Dividend-fondens stadgar

Den 13 mars 2023 Kundmeddelanden

Aktia Fondbolags styrelse har 16.2.2023 beslutat om ändring i Placeringsfondens Aktia Europa Dividend stadgar. Finansinspektionen har godkänt ändringen i placeringsfondens stadgar 10.3.2023. Stadgeändringen träder i kraft 14.4.2023. Ändringarna förutsätter inga åtgärder från andelsägarnas sida.

Placeringsfondens Aktia Europa Dividend stadgarnas 22 § ändras. Med ändringen uppdateras beräkningsgrunden för utdelning av avkastning i fonden så att den utdelning av avkastning som betalas för avkastningsandelar (T-andelar) i fortsättningen beaktar avkastningsandelarnas relativa andel av fondens totala tillgångar. Ändringen har ingen inverkan på fondens tillväxtandelar (A-andelar).

Uppdaterade fondstadgar är tillgängliga på fondens nätsida.