Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Resultatperioden bjöd på stjärnor och stjärnskott

Resultatperioden bjöd på stjärnor och stjärnskott

Den 13 mars 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Börsbolagens Q4-resultatperiod var på det hela taget inte lika stark som vi vant oss vid under tidigare kvartal. I detta skede handlar det dock inte om någon dramatisk svaghet, eftersom de stora finländska börsbolagens operativa rörelseresultat och omsättning sammanlagt i stort sett överensstämde med marknadens konsensusprognoser.

Under årets sista kvartal ökade omsättningen dock med över 10 procent och rörelsevinsterna med ett par procent jämfört med året innan. Följaktligen blev också resultatperioden bättre än vad somliga befarat. Faktum kvarstår dock att skillnaderna i resultatutvecklingen mellan bolagen var stora, och rapporterna innehöll en mängd överraskningar, såväl negativa som positiva. Detta återspeglades också i de stora aktiekursrörelserna de dagar då resultaten publicerades.

Både överraskningar och underpresterare bland finländska bolag

Trots det osäkra ekonomiska klimatet kunde många finländska bolag rapportera om en god resultatutveckling och berätta om positiva utsikter för affärsverksamheten. Till exempel var Nestes resultat och i synnerhet lönsamhetsutsikterna för affärsverksamheten för förnybara bränslen, som är viktiga för placerarna, betydligt bättre än väntat. Utsikterna för Neste förblir goda, och under de närmaste åren kommer intresset att hållas uppe bland annat av affärsverksamheten för förnybart flygbränsle, som har goda tillväxtutsikter. Nordea fortsatte att utvecklas stabilt och fortsätter att dra nytta av både den högre räntenivån och den förbättrade resultatutvecklingen tack vare bolagets egna åtgärder. Detta syns också i form av en större utdelning och fortsatta stora förvärv av egna aktier. Även Kemiras lönsamhet var en positiv överraskning, och bolaget kunde fortfarande överföra de stigande kostnaderna till sina försäljningspriser. Det är dock tveksamt om en så här positiv utveckling kommer att fortsätta. Även aktiekursen har stigit till nya nivåer tack vare de goda resultaten. Av verkstadsbolagen rapporterade Valmet ett starkt resultat och både orderingången och resultatutsikterna är positiva. Hos Valmet ökade den stabilare affärsverksamheten, dvs. tjänster och automatisering, vilket har medfört en positiv förändring i affärsverksamhetens struktur. Sämre resultat än väntat sågs bl.a. hos Outokumpu och Stora Enso, som båda lider av en försämrad cykelfas, Nokian Renkaat, som rapporterar en sämre lönsamhet på grund av fabriksomställningar, och Anora som påverkas av högre kostnader.

Det jämna utdelningsflödet fortsätter, men placerarna måste vara kritiska

Som bekant offentliggjordes också bolagens förslag till utdelning för 2022 i samband med boksluten. Tack vare goda resultat och starka balansräkningar fortsätter aktieutdelningen huvudsak att vara stark. Större delen av bolagen betalar åtminstone den utdelning som förväntats, och större delen av de stora bolagen ökar också sin utdelning från året innan. De välbekanta namnen Nordea, Sampo och UPM är exempel på bolag som betalar en stark utdelning. Av dessa har Nordeas vinstutdelning ökat kraftigt under de senaste åren i och med den starka resultatutvecklingen och det starka kapitalläget. Även Sampo fortsätter betala en god utdelning, även om bolaget nu kommit ned från fjolårets extra utdelningsnivå. UPM håller på att höja sin utdelning från i fjol och bolaget offentliggjorde även en ny resultatbaserad utdelningspolicy. UPM:s budskap om framtida utdelning är mindre cykliskt trots affärsverksamhetens cykliska karaktär.

De bolag som betalar en hållbar, stark och växande utdelning år efter år är de intressantaste för placerare som är intresserade av aktieutdelning. Däremot är det värt att vara mer kritisk mot bolag vars utdelning kan vara hög under ett enskilt år, men vars framtida utdelning är förenad med exceptionell osäkerhet. Exempel på sådana ”stjärnskott” är bolag vars resultat, och därmed även utdelning, utvecklas särskilt cykliskt eller bolag vars utdelningsförmåga kan försämras till exempel på grund av förändringar i konsumentbeteendet och räntenivåerna. Denna typ av bolag kan finnas till exempel i konsumtionsbundna sektorer eller inom fastighets- och byggrelaterade branscher, men även inom dessa branscher finns det fortfarande bolag med hållbara och goda utdelningsutsikter. 

Resultatperioden utlöste således ingen större sänkning av resultatprognoserna, och utdelningen fortsatte att vara stark. Visserligen är det ekonomiska och marknadsklimatet fortfarande osäkert, och innevarande år kommer placerarna att vara särskilt uppmärksamma på budskapen i resultatrapporterna för de kommande kvartalen. De stora aktiekursrörelserna på kort sikt, som ibland hänger samman med ett osäkert marknadsläge, kan erbjuda intressanta möjligheter för långsiktiga placerare.