Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Serviceavbrott i Aktias nättjänster 19.3.2023 05.00-12.30

Den 15 mars 2023 Kundmeddelanden

Under serviceavbrottet är följande tjänster ur bruk:

- Nätbanken, mobilbanken och nätbanken för företag

- Wallet-applikationen

- Identifieringstjänsten och nätbetalningar

- WS-kanalen

 

Kortköp och kontantuttag fungerar normalt under serviceavbrottet.

Vi uppmanar våra kunder att vid behov sköta nödvändiga ärenden i våra nättjänster innan avbrottet börjar.

Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.