Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Som en del av andra aktörer inom finanssektorn, drabbades även Aktias tjänster idag av en störning till följd av en överbelastningsattack.

På grund av detta kan det förekomma störningar i nät- och mobilbanken, identifieringen och på vår hemsida. Våra kunders information och tillgångar har inte äventyrats på grund av detta. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Husbolagens aktieböcker överförs till bostadsdatasystemet under år 2023 – vad behöver bostadsägare göra?

Den 17 mars 2023 Kundmeddelanden

Flera bostadsaktieägare har säkert hört om att husbolagets aktiebok ska överföras till bostadsdatasystemet senast i slutet av år 2023. Husbolagets disponent gör överföringen av aktieboken till bostadsdatasystemet och detta kräver inga åtgärder av bostadsägaren. 

Efter att aktieboken har överförts har bostadsägaren 10 år på sig att konvertera aktiebrevet till elektroniskt format. Då bostadsägaren vill konvertera aktiebrevet till elektroniskt format, ska bostadsägaren kontakta oss via mobil- eller nätbankens meddelandefunktion. Bank- och myndighetskostnader debiteras i samband med konverteringen.

Meddelandet ska innehålla

 • Vilket aktiebrev som ska konverteras
 • Från vilket konto debiteras kostnaderna
  - Kostnader som debiteras: registrering av äganderätt, registrering av pantsättning (ifall säkerheten är pantsatt för lån)
  - Se den aktuella prislistan
 • Info om det annullerade aktiebrevet skall sparas och skickas till kunden eller om den får förstöras
 • Info om vilken adress det annullerade aktiebrevet skall skickas till om den skall sparas
  - Priset för returnering av det annullerade aktiebrevet är 11 euro

Vad är en aktiebok?

 • Aktieboken innehåller grunduppgifter om husbolaget, aktielägenheten och dess ägare
 • Aktieboken sköts av disponenten

Vad är ett aktiebrev?

 • Aktiebrevet är ett bevis på ägarskap

Vilka saker är bra för mig att veta som bostadsägare?

 • Aktieboken måste konverteras till elektroniskt format då aktieboken överförts till bostadsdatasystemet och ägare byts, t.ex. vid bostadsköp. Vanligen är det köparen som står för kostnaderna.
 • Tilläggsinformation fås på Bostadsdatasystemets hemsida .