Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Bolånens räntor stiger – hur påverkar det dig?

Bolånens räntor stiger – hur påverkar det dig?

Den 24 mars 2023

Räntorna har stigit rekordartat det senaste året. Orsaken är den kraftiga inflationen, dvs prishöjningen, som centralbankerna försöker motverka genom att höja räntorna. När centralbankerna höjer styrräntan avspeglas det i marknadsräntorna som används för bolån. 

De flesta finländares bolån är bundna till de så kallade euribor-räntorna, som innan den senaste tidens räntehöjningar länge legat under noll. För bolånekunder har negativa räntor betytt goda tider. Priset på lånade pengar har varit lågt, då man endast betalat marginal på lånet varje månad. 

Nu har lånemarknaden återgått till ett normalläge där lånade pengar har ett pris och räntorna ligger på plussidan. Trots att räntorna historiskt sett inte är höga, har den snabba uppgången kommit som en överraskning för många. Den plötsliga räntehöjningen från noll till närmare fyra procent kan betyda en flera hundra euro högre månadskostnad för ett medelbolån på 150 000 euro .

Vad betyder räntehöjningen för ditt bolån? 

När räntan stiger påverkar det direkt din månatliga betalningsrat och amortering. Beroende på vilket amorteringssätt du valt, kan din månadsrat antingen stiga eller hållas oförändrad. Räntehöjningen kan också påverka återbetalningstiden på ditt lån, om summan för amorteringsandelen minskar. 

De vanligaste amorteringssätten 

Annuitet 

Annuitet betyder att betalningsraten förändras i samband med att räntan ändrar. Då räntan stiger blir betalningsraten större och då räntan sjunker minskar betalningsraten. Lånetiden förändras inte. Den månatliga betalningsraten för ett annuitetslån varierar beroende på antalet räntedagar varje månad. 

Jämn amortering 

I ett lån med jämn amortering är betalningsraten alltid den samma. Räntans andel i början av lånet är större och sjunker mot slutet av lånetiden. Betalningsraten är med andra ord större i början av lånetiden men lånetiden hålls oförändrad.  

Lån med jämna rater 

Lån med jämna rater betyder att din betalningsrat är lika stor under hela lånetiden. Räntehöjningar påverkar inte betalningsraten. Om räntan ändras så mycket att återbetalningstiden för lånet förlängs, betalas den kvarvarande delen av lånet vid den sista raten. 

Fast ränta 

Du kan också välja att ha fast ränta för ditt lån, då ändras inte räntan under den tid du har fast ränta för ditt lån. 

För att minska effekterna av räntehöjningar kan man ha en så kallad räntekorridor (säljs inte för tillfället) eller räntetak. Med räntekorridoren har man på förhand bestämt hur mycket räntan för lånet kan variera mellan en minimi- och en maximinivå.  Har man ett lån med räntetak, har man ett bestämt ”tak” över vilken räntan inte kan stiga under lånetiden, oavsett hur högt referensräntan stiger. 

Var kan jag kontrollera uppgifter om mina egna lån?

Du kan kontrollera dina låns uppgifter såsom till exempel räntejusteringsdag och uppskattning av dina kommande betalningsrater i mobilbanken eller nätbanken under fliken Lån. 

Med bolåneräknaren kan du med olika räntesatser uppskatta månadsamorteringens storlek. 

När ändras räntan på mitt lån? 

Räntan ändras på lånets räntejusteringsdag. De flesta finländares bolån är knutna till 12-månaders euribor, då sker räntejusteringen med 12 månaders mellanrum. Om ditt lån är knutet till en annan referensränta, exempelvis till sex månaders eller tre månaders euribor, sker räntejusteringen enligt tidsramen för referensräntan. Om du inte kommer ihåg vilken referensränta eller räntejusteringsdag du har kan du enkelt kolla det i mobilbanken eller nätbanken under fliken Lån. 

Kräver räntejusteringen några åtgärder från min sida? 

Nej. Räntejusteringen och ändringarna i betalningsraten sker automatiskt på räntejusteringsdagen, och därpå följande dag debiteras månadsraten enligt den nya räntan. 

Vad kan jag göra om min månadsrat blir för hög? 

Du kan i nätbanken ansöka om ändring i amorteringssätt eller göra tilläggsamorteringar om du så önskar. Vid behov kan du också ansöka om tillfällig amorteringsfrihet eller ett räntetak för ditt lån. 

Om du vill betala bort hela lånet, kan du skicka en önskan om det via meddelandefunktionen i mobil- eller nätbanken. 

Här hittar du information om hur du gör ändringar i ditt lån.

Om du vill diskutera ditt låns amorteringssätt eller en ändring av referensräntan kan du boka tid här.

När sjunker räntorna igen? 

Det kan ingen svara på. Det finns synsätt som säger att vi snart nått räntetoppen och att räntorna börja sjunka mot slutet av året. Men likväl kan inflationen fortsätta att stiga och centralbankerna fortsätta höja räntorna eller så kan det ske andra plötsliga förändringar på marknaden. Vi lever i en osäker- och oförutsägbar tid då det är svårare än vanligt med att förutse marknadens rörelser. 

Ett läge med nollränta kommer förmodligen inte att vara aktuellt i den allra närmaste framtiden. Nu befinner vi oss historiskt sätt i ett normalläge, där pengar igen har ett pris. Dock har den senaste tidens räntehöjningar varit extremt snabba och överraskat även experterna. Alla önskar förmodligen att situationen lugnar er sig och att ränteläget stabiliseras, så att man bättre kan förutse rörelserna på marknaden.

Ta i bruk mobilbanken

Visste du att du enkelt, snabbt och tryggt kan sköta många av dina bankärenden direkt i mobilen. Ladda ner Aktia Mobilbanken i din applikationsbutik.

Aktia Mobilbanken App Store

Aktia Mobilbanken Google Play