Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Den minskande kreditgivningen är både en bra och dålig nyhet

Den minskande kreditgivningen är både en bra och dålig nyhet

Den 3 april 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

De ekonomiska nyheterna har under den senaste tiden varit bättre än väntat. I skuggan av dessa nyheter ligger en väsentlig mätare för den ekonomiska utvecklingen: bankernas kreditgivning. Den färskaste statistiken visar en betydande minskning i kreditgivningen särskilt i euroområdet. Nu när inflationen är alltför hög är detta inte direkt en dålig nyhet.

Finansieringssystemet är den moderna ekonomins kärlnät

Inom ekonomin används lånemedel i många sammanhang. Förändringar i lånestocken berättar sålunda om det ekonomiska läget. Hushållens vanligaste lån är bolån, men användningen av kreditkort medför redan en förändring i lånestocken. Företagen tar ut långa lån för att finansiera investeringar och korta lån för att finansiera rörelsekapital. I förändringen i lånestocken återspeglas aktiviteten på bostadsmarknaden, konsumtionsutvecklingen, ökningen i investeringar och företagens läge på kort sikt. Utvecklingen av lånestocken är en relativt mångsidig mätare av det ekonomiska läget.

Minskningen i lånestocken berättar om en svag konjunktur

Lånestocken som bankerna beviljat i euroområdet har minskat under de senaste månaderna. Lånetransaktionerna, dvs. skillnaden mellan uttag av nya lån och återbetalningen av gamla lån, har varit klart negativa redan i två månader. Den färskaste siffran från februari var närmare -25 miljarder euro medan tremånadersgenomsnittet för lånetransaktioner förra sommaren var positiv och uppgick till 75 miljarder euro. Kreditgivningen har alltså minskat avsevärt under den senaste halvårsperioden, och utvecklingen är den samma för såväl hushållens som företagens lån. Även hos oss i Finland minskar lånestockarna som bäst.

Det finns åtminstone två orsaker till denna utveckling. För det första har räntenivån ökat exceptionellt snabbt under det gångna året. Även om räntenivån inte ännu är oroväckande hög, har den kraftiga förändringen säkert gjort många potentiella låntagare fundersamma. Den andra orsaken är bankernas kreditbeviljningskriterier, som enligt statistiken har stramats åt betydligt. 

 

En dålig nyhet för den ekonomiska tillväxten, bra för inflationen

En minskande lånestock är både en bra och dålig nyhet. Med tanke på inflationen är det en bra nyhet, eftersom uttag av lån ökar hushållens möjligheter att konsumera och investera, vilket igen ökar totalefterfrågan och påskyndar inflationen. I en motsatt situation betalas lånen bort i högre grad. Då blir det mindre pengar över för konsumtion och investeringar och även den totala efterfrågan minskar.

Den andra sidan av myntet är den ekonomiska tillväxten. Bostadsmarknadens utveckling och företagens investeringar har en enorm effekt på den ekonomiska tillväxten. Bostäder köps i mindre grad, varvid bostadspriserna sjunker. Detta visar sig på ett konkret sätt i Finland. En minskning i företagens investeringar försvagar däremot den långsiktiga ekonomiska tillväxten.

Bankernas kreditgivning är en av de mest konkreta indikatorerna för det ekonomiska läget och nu berättar den alltså om en avmattning i den ekonomiska tillväxten. Även om situationen med tanke på kreditgivningen är negativ, utgör den alltför snabba inflationen för närvarande den största utmaningen för ekonomin. Svaga lånedata är mer än önskvärda med tanke på en avmattning i inflationen.