Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Startskottet har gått för resultatperioden

Startskottet har gått för resultatperioden

Den 17 april 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Efter den händelserika marsmånaden på aktiemarknaden är det igen dags för resultatperiod, då bolagen under de följande veckorna offentliggör sina rapporter för första kvartalet. Stämningen på marknaden inför resultatperioden kan betecknas som avvaktande. Marknaden är intresserad förutom av de egentliga resultaten framför allt av bolagens kommentarer och utsikter. Många industribolag har fortsättningsvis goda orderstockar, vilket ger ett visst ryggstöd inför resultatperioden.

De första rapporterna har överraskat marknaderna positivt

I skrivande stund har endast ett fåtal bolag hunnit ge ut sina rapporter. Bland de första på den europeiska marknaden var lyxproduktbolaget LVMH, som offentliggjorde en stark försäljningsrapport.  Under det första kvartalet var tillväxten 17 procent, vilket överträffade marknadens förväntningar. Bolaget uppvisade en stark tillväxt på alla sina marknader och i nästan alla sina produktsegment. Återhämtningen av efterfrågan på marknaden i Kina har varit stark, såsom vi förväntat oss, och bolaget förväntar sig att den goda tillväxten fortsätter under hela året i Kina. LVMH:s starka rapport är en positiv indikation också med tanke på andra lyxbolags rapporter. Ett annat bolag som är tidigt ute är kemikalibolaget BASF, som redan offentliggjort förhandsuppgifter om sitt kvartalsresultat. BASF:s försäljning uppnådde inte enligt förhandsuppgifterna marknadernas förväntningar men resultatet var klart högre än väntat. Prissättningen har alltså varit bättre än analytikernas förväntningar. Det mest betydande resultatöverskridandet var i agri-divisionen, men även flera andra divisioner överträffade förväntningarna. BASF ändrade i detta sammanhang inte sin prognos för hela året på något sätt.

Måttliga förväntningar på marknadsnivå men även stark resultattillväxt på bolagsnivå

Resultattillväxtförväntningarna på marknadsnivå för det innevarande året är för närvarande nära noll både på den europeiska och amerikanska marknaden. Under ytan skiljer sig dock utsikterna mellan olika sektorer och bolag stort. I Europa förväntas den starkaste resultattillväxten i år ske inom finanssektorn där förväntningarna ligger på 20 procents nivå samt inom IT-sektorn där tillväxten förväntas bli över 15 procent. På finanssektorn ger den allmänna ökningen i räntenivån en medvind. Den svagaste resultattillväxten förväntas däremot från energi- och råvarusektorerna som gynnades förra året av ökningen i olje- och råvarupriser. Bortsett från de råvarudrivna sektorerna ligger dock mediannivån för de genomsnittliga resultattillväxtförväntningarna på 5–6 procent. I USA inleddes resultatperioden på fredagen med de stora bankernas resultat. I skrivande stund var siffrorna ännu inte tillgängliga. Den starkaste resultattillväxten i USA i år förväntas från sällanköpsvarusektorn, där man räknar med att resultatet ökar med mer än 25 procent. Även kommunikationsservicesektorn förväntas öka med ca 15 procent jämfört med året innan. Man räknar alltså med att många bolag uppvisar en bra tillväxt också i år, även om tillväxtförväntningarna på marknadsnivå kan te sig anspråkslösa.

Inom IT-sektorn har man under början av året kunnat se ett starkt momentum till exempel i vissa segment av värdekedjan för halvledarkomponenter. Halvledartillverkaren Infineon har redan under början av året hunnit höja sin resultatförväntning för innevarande år, drivet av efterfrågan inom bilindustrin och den övriga allmänna industrin. Även konkurrenten ST Microelectronics gav i början av året en guidance som var betydligt bättre än marknaden förväntat sig.

Högkvalitativa tillväxtbolag skapar mervärde över tid

Det finns för tillfället litet osäkerhet i luften, och turbulensen i mars kring banksektorn fungerade för sin del som en påminnelse om marknadsriskerna. Under osäkra tider framhävs dock förmånerna hos högkvalitativa tillväxtbolag. En jämn tillväxt och resultatförmåga, goda och stabila resultatmarginaler, och förmågan att generera kassaflöde skapar mervärde för aktieägarna över tid. Sett till sin historia är värderingsnivån på den europeiska aktiemarknaden även efter den positiva kursutvecklingen i början av året måttlig. Högkvalitativa och tillväxtstarka bolag bjuder fortfarande på goda möjligheter för långsiktiga placerare. Temporära faser av marknadsnervositet kan likaså bidra till dessa möjligheter.