Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Chefsekonomens blogg: Akuta åtgärder behövs – dessa fyra frågor måste den nya regeringen ta itu med först

Chefsekonomens blogg: Akuta åtgärder behövs – dessa fyra frågor måste den nya regeringen ta itu med först

Den 19 april 2023 Bloggar och artiklar

Finland kommer snart att få en ny regering och den står inför många stora utmaningar. Problemen löses inte under en regeringsperiod men möjligen genom att regeringen fattar de rätta besluten. Det finns fyra centrala ekonomiska teman som den nya regeringen omedelbart måste ta itu med.

1. Den nya regeringens främsta prioritet är den offentliga skuldsättningen

Den offentliga sektorns skuldsättning i Finland har ökat kraftigt under de senaste åren och den nya regeringen måste ta itu med detta genast. Även om en stor del av skuldsättningen är välgrundad minskar den inte riskerna.

Skuldsättningen måste minska så att den offentliga sektorn vid nästa kris kan stödja både medborgarna och ekonomin. Detta kräver reformer och smärtsamma beslut. När det gäller reformer, särskilt nedskärningar, måste övergångsperioden vara tillräckligt lång, till och med längre än en valperiod. Då blir det lättare att genomföra även stora reformer.

2. Att öka sysselsättningsgraden kräver att man vänder blicken mot Norden

Tryggandet av finansieringen av Finlands välfärdsstat förutsätter att sysselsättningsgraden höjs. Det är naturligt att jämföra Finlands utveckling med Sverige och Danmark, som båda har liknande ekonomiska strukturer,  och i den jämförelsen släpar Finland efter. I jämförelse med Sverige och Danmark är andelen sysselsatta i alla åldersgrupper lägst i Finland, med undantag av de yngsta medborgarna. I de äldre åldersgrupperna accuenteras skillnaden särskilt mycket till förmån för Sverige och Danmark.

Eftersom sysselsättningsgraden är lägre i de flesta åldersgrupperna i Finland finns det ingen enkel lösning på problemet. Vi måste därför noggrant analysera vad vi kan lära oss av våra grannar, kopiera god praxis och identifiera de framgångsfaktorer som vi fortfarande saknar.

3. Den offentliga sektorns investeringsförmåga är begränsad - det behövs nya morötter för att påskynda den privata sektorns investeringar i Finland

Finland behöver mer investeringar för att påskynda tillväxten och stärka konkurrenskraften. För närvarande är den offentliga sektorns andel av investeringarna redan ganska hög i Finland. I Sverige motsvarar den offentliga sektorns investeringar 4,6 procent av bruttonationalprodukten, i Finland är motsvarande andel 4,1 procent.

Den offentliga sektorns skuldsättning är en utmaning, vilket innebär att ökningen av investeringarna i stor utsträckning beror på den privata sektorns investeringsförmåga, investeringsvilja och investeringsresurser. Hur kan vi locka fler privata investerare till Finland?

4. Grön elektricitet är en klar ljusglimt – släck inte ljuset!

Finland har under de senaste åren gjort enorma investeringar i förnybar energi, främst vindkraft, och investeringarna förväntas fortsätta.

Byggandet av vindkraft för med sig billig och ren energi till Finland, energi som industrin kan utnyttja. Detta öppnar nya marknader för Finland och stärker vår konkurrenskraft. Låt därför investeringar i förnybara energikällor flöda i fred och ha inte sönder det som fungerar bra.