Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Axplock från resultatperioden i Finland

Axplock från resultatperioden i Finland

Den 15 maj 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Trots det osäkra ekonomiska läget har finländska bolags Q1-resultatperiod varit relativt bra som helhet. Största delen av bolagen har kunnat publicera ett resultat som minst överensstämmer med förväntningarna, även om resultatprognoserna som helhet har utsatts för en aning nedgångstryck under de senaste månaderna. Skillnaderna mellan bolagen har igen varit stora som vanligt. Nedan följer några axplock från Q1-resultatperiodens nyheter och teman som är intressanta ur aktieplacerarens synvinkel. 

Maskinverkstädernas orderingång är fortsatt stark men skogsbolagen hade en nedgående cykel 

När det gäller industribolag riktades placerarnas intresse före resultatperioden särskilt till maskinverkstädernas orderingång och skogssektorns resultatutveckling. Dessa bidrog också med intressant ny information. Orderingången var fortfarande stark och i regel till och med högre än analytikernas prognoser. I praktiken alla stora maskinverkstadsbolag på Helsingforsbörsen rapporterade en bättre omsättning och ett bättre resultat för början av året än vad marknaderna förväntat sig. Även om det osäkra och nedgående ekonomiska klimatet är en risk för kommande order är situationen för flera maskinverkstadsbolag fortsatt bra, bland annat tack vare en stark orderingång och serviceverksamhetens goda utsikter.

Däremot informerade skogsindustribolagen fortfarande om snabbt försämrade resultatutsikter, även om det försvagade marknadsläget redan var känt från tidigare. Både Metsä Board och Stora Enso gav vinstvarningar redan innan sina egentliga resultatpubliceringar. Även UPM:s resultat låg efter förväntningarna, vilket beror bland annat på en tillfällig nedgång i efterfrågan samt minskande försäljningspriser. Om det utmanande marknadsläget inom branschen berättar också UPM:s vinstvarning som bolaget offentliggjorde endast ett par veckor efter resultatvägledningen som gavs i samband med Q1-rapporten.  

Teknologisektorn lämnade något att fundera på för placerare 

Nokias aktie har under den senaste tiden orsakat gråa hår för många placerare. En del av bolagets affärsverksamhet upplever lönsamhetstryck på kort sikt och branschens tillväxtutsikter kan också ifrågasättas, men resultatet för början av året var i sin helhet emellertid bra. Det är dock upp till bevis ännu för Nokia med tanke på framtiden, eftersom aktieutvecklingen har varit mycket svag. 

En av stjärnorna under vårens resultatperiod inom IT-branschen var QT Group. Bolagets tillväxt och resultat från början av året orsakade oro på marknaderna före resultatperioden men QT kunde rapportera bra siffror och hålla sin resultatvägledning för hela året oförändrad. Marknaden belönade denna lättnad med en kursuppgång. Vissa aktieplacerares reflektioner kan också ha att göra med att de mycket attraktiva långsiktiga resultatutsikterna har höjt aktiens värderingsnivå så pass högt att den nödvändigtvis inte skulle hålla för dåliga nyheter i anslutning till bolagets story. Ett annat IT-bolag som orsakat reflektioner hos placerarna var F-Secure. I samband med sin resultatpublicering offentliggjorde bolaget att det kommer att göra ett ansenligt företagsförvärv i USA, vilket kom som en överraskning för många. Företagsförvärvet omfattar säkert attraktiva möjligheter på lång sikt, men på kort sikt ökar det bolagets skuldsättning och kan försvåra förutsebarheten. Innan detta hade flera uppfattat F-Secure som ett placeringsobjekt som kanske inte växer explosivt snabbt, men som ändå växer och tack var en stabil balansräkning och jämnt kassaflöde eventuellt erbjuder en hög dividend och andra motsvarande egenskaper. Nu användes balansräkningen modigare för en tillväxt och en del placerare funderar över om de är tvungna att omkalibrera aktiens natur. 

Köpeanbud är utmärkta påminnelser om bolagens värdepotential 

Inför resultatperioden offentliggjordes också ett par köpeanbud när Sega gjorde ett köpeanbud på spelbolaget Rovio och Aliaxis gjorde ett köpeanbud på Uponor som levererar byggnadssystem. När det gäller Rovio hade bolagets tidigare meddelande om att det utredde intresset hos flera parter för ett företagsförvärv redan gett näring åt förväntningarna på ett köpeanbud. Uponor hann redan meddela att bolagets styrelse och huvudägare inte ansåg att köpeanbudet var tillräckligt i förhållande till bolagets långsiktiga utsikter. Förutom dessa anbud pågår fortfarande fastighetsteknikbolaget Caverions köpeanbudsprocess där två kapitalinvesterargrupper har ”tävlat om” bolaget.

Även dessa köpeanbud har dock utgjort en bra påminnelse för placerarna att även om marknadsläget är osäkert är aktierna i ett bra bolag mycket värdefulla.

Gemensamt för alla dessa köpeanbud har varit att anbudspriserna för aktierna har varit tiotals procent högre än aktiekursnivån före informationen om intresset för ett företagsförvärv. Det är närapå omöjligt att förutse i detalj för vilket bolag och när köpeanbudet kommer att göras, och det lönar sig vanligtvis inte att fatta ett placeringsbeslut enbart utgående från detta. Även dessa köpeanbud har dock utgjort en bra påminnelse för placerarna att även om marknadsläget är osäkert är aktierna i ett bra bolag mycket värdefulla. Vanligtvis skulle detta värde realiseras i aktiekursen på lång sikt när bolaget utvecklas i rätt riktning, men ibland, som i fallen ovan, anser en industriell köpare eller kapitalinvesterare att läget är så attraktivt att hen gör ett köpeanbud på bolaget.