Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Försiktig optimism på de asiatiska marknaderna

Försiktig optimism på de asiatiska marknaderna

Den 5 juni 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Aktias allokeringsportföljförvaltning och Manager selection besökte Hong Kong och Singapore i slutet av april efter en lång paus som orsakats av coronapandemin. Valet av resmål för vår informationsinsamling föll på länderna i fråga, eftersom särskilt Hong Kong, Kina och vissa andra asiatiska länder har haft stränga coronarestriktioner fram till början av året. Geopolitiskt är läget dessutom intressant särskilt i norra Asien. 

Reserestriktionerna slopades i Hong Kong i början av året och vi ville vara bland de första på plats för att observera situationen. Aktias Manager selection-enhet har arbetat länge med de ledande portföljförvaltarna och experterna i området och vi fick intervjua toppexperter om den senaste utvecklingen. De senaste åren har varit händelserika globalt och i många avseenden har Kina varit drivkraften bakom händelserna.

Kinas utveckling återspeglas på tillväxtmarknaderna

Under vår föregående resa för att samla in information i januari 2020 var tillväxten i Kina ännu mycket stark och det globala placerarsentimentet för tillväxtekonomier var positivt. Men framtida risker låg redan i luften. Handelskriget mellan USA och Kina som inleddes av Trump hade fortfarande verkningar i bakgrunden och de första tecknen på coronaviruset hade redan setts. Snart efter detta började världen stängas på grund av coronapandemin och till en början verkade det som om särskilt Kina tack vare de stränga coronarestriktionerna var exempellandet för hanteringen av pandemin. Problemen särskilt i Kina och därigenom på tillväxtmarknaderna började år 2021. Kinas centralförvaltning tog ett strängare grepp om sina monopolistiska branscher och stramade kraftigt åt (till och med över en natt) regleringen särskilt i fråga om internetjättar, läkemedelsföretag och undervisningsbranschen. Samtidigt började allt smittosammare nya coronavarianter sprida sig som en löpeld, vilket ställde utmaningar för lokala bolag i Kina i och med landets strikta coronastängningspolitik men också för internationella bolag som är verksamma i Kina. Anfallskriget som Ryssland inledde i Ukraina våren 2022 hade en omfattande negativ inverkan på tillväxtmarknaderna bland annat på grund av den inflation kriget orsakade, men kriget tvingade också västerländska placerare och bolag till att utvärdera på nytt sina risker i anslutning till Kina. Allt detta har orsakat en omfattande press på tillväxtmarknaderna och indexutvecklingen på dessa marknader har varit anspråkslös.

Anfallskriget som Ryssland inledde i Ukraina våren 2022 hade en omfattande negativ inverkan på tillväxtmarknaderna bland annat på grund av den inflation kriget orsakade, men kriget tvingade också västerländska placerare och bolag till att utvärdera på nytt sina risker i anslutning till Kina.

Optimism i luften, konsumenterna är fortfarande försiktiga

Tidpunkten för en resa till Asien var alltså lämplig, eftersom tydliga katalysatorer, såsom öppningen av Kina, kan observeras på marknaderna. Lokala placerare är försiktigt optimistiska inför det nuvarande läget och framtiden. Det är tydligt att placerarna varit besvikna över den realiserade avkastningen och överreaktioner har också setts i vissa högkvalitativa bolag under de senaste två åren. Under våren 2023 har avkastningen emellertid inte ännu realiserats och man har bedömt att orsakerna till detta är de djupa ärren som coronakrisen lämnat efter sig särskilt i lokala konsumenter. En tydlig tillväxt kan observeras i baskonsumtionsvaror och lyxprodukter. Med andra ord är den vanliga konsumenten försiktig men de rika konsumenternas uppdämda konsumtion har redan kommit i gång. Det kan antas att den lokala konsumtionen med tiden kommer att återgå till nivån före coronapandemin, men det kan ta ännu några år.

Tillverkarna drar sig tillbaka från Kina

En annan tydlig trend är decentraliseringen av internationella bolags leveranskedjor och fabriker från Kina. Den huvudsakliga orsaken till detta har ansetts vara ökade geopolitiska risker, det tilltagna handelskriget mellan USA och Kina och deglobaliseringen. De mindre länderna i Asien, särskilt i sydvästra Asien, har tydlig fördel av trenden, liksom också de länder som ligger geografiskt närmare västerländerna. Konsensus hos många placerare på tillväxtmarknaderna var före coronapandemin att placera i växande kinesiska bolag. Efter coronaåren kan man tydligt se en större spridning i placerarnas bolagsspecifika positioneringar och landspositioneringar.

Konsensus bland lokala placerare är att det fortfarande finns många intressanta bolag i området och värderingsnivåerna är på en attraktivare nivå än de varit under flera år.

De senaste månadernas diskussioner om tillväxtmarknaderna och deinvesteringen av Kina fick förståelse men inte understöd av lokala aktörer. Asien och Kina representerar fortfarande en stor del av den globala ekonomiska tillväxten, befolkningen och innovationen och därför är ett uteslutande ett radikalt beslut. Konsensus bland lokala placerare är att det fortfarande finns många intressanta bolag i området och värderingsnivåerna är på en attraktivare nivå än de varit under flera år. Dessutom ligger många asiatiska tillväxtländer i ett annat skede av den ekonomiska cykeln än utvecklade ekonomier. Möjligheterna åtföljs dock av risker och i fortsättningen bör portföljförvaltarna beakta makroriskerna ännu bättre när de bygger upp tillväxtmarknadsportföljen.