Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Våra kunder uppskattar sin erfarna kontaktpersons service i både företagets och företagarens ärenden

Våra kunder uppskattar sin erfarna kontaktpersons service i både företagets och företagarens ärenden

Den 6 juni 2023

Boka ett distansmöte här

Vi betjänar personligt och smidigt. Våra kunder ser oss som en pålitlig partner som förstår deras affärsverksamhet och kan svara på deras behov. Särskilt uppskattar våra kunder sin egen kontaktpersons expertis.

Vi är en partner i lämplig storlek för både dig och ditt företag. Servicen vi ger är individuell och beslutsfattandet snabbt. Vi har ett starkt kunnande inom kapitalförvaltning, placeringar och förmögenhetsplanering. Tillsammans med vår försäkringssidas mångsidiga utbud av skydds- och belöningslösningar skapar de en unik servicehelhet för att utveckla företagets ekonomi. 

När affärsverksamheten leder till framgång erbjuder vi också Aktia Private Banking-kapitalförvaltningstjänster för skötsel och ökning av din egen förmögenhet.

Boka en tid, så ser vi hur vi kan hjälpa med att sköta din helhet.

Boka ett distansmöte här

Källa: Aktias kundnöjdhetsundersökning 2022