Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Marknaderna har stått på sig trots försämrade tillväxtutsikter

Marknaderna har stått på sig trots försämrade tillväxtutsikter

Den 12 juni 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Det fanns en stor spridning i avkastningen på placeringsmarknaderna i maj, men allmänt taget fortsatte den sidledes rörelsen. Ur europlacerarens synvinkel hade valutarörelserna en mycket positiv inverkan när euron försvagades mot andra valutor. De globala aktiemarknadernas avkastning stannade i närheten av noll i lokala valutor, men i euro var avkastningen 2,5 procent på plus. Avkastningen på räntemarknaderna varierade på båda sidor av noll.

Den starka arbetsmarknaden och den ihärdiga inflationen håller centralbankerna på tårna

Helhetsbilden av ekonomin är till stor del oförändrad. Tillväxten avmattas och ekonomiska data har varit svagare än förväntat som helhet, särskilt när det gäller industrin. I servicesektorerna fortsätter den överraskande goda utvecklingen. Den starka arbetsmarknaden är den absoluta ljusglimten i ekonomin. Trots den långsamma ekonomiska tillväxten har arbetslösheten inte ökat, utan antalet nya arbetsplatser är till och med högre än väntat.

Starka sysselsättningsdata och den ihärdigt höga underliggande inflationen har lett till att centralbankerna fortfarande är pressade att strama åt penningpolitiken måttligt. När det gäller Fed prissätter marknaderna ännu en räntehöjning, som det ser ut nu i juli, men även juni är möjlig. Detta skulle höja den övre gränsen för styrräntan från nuvarande 5,25 procent till 5,5 procent. Förväntningarna på räntesänkningar under slutet av året är redan närapå bortsvepta. När det gäller ECB är marknadernas prissättning oförändrad och styrräntan väntas stiga före hösten från 3,75 procent till 4,25 procent. Finansieringsförhållandena åtstramas också av minskningen i bankernas kreditgivning, som beror på både skärpta lånevillkor och en försämrad efterfrågan. Centralbankerna fortsätter också minskningen av sina balansräkningar.

Recessionen låter vänta på sig

Nu när det börjar finnas en måttlig visshet om centralbankernas slutnivå för styrräntorna och inflationen dämpas, även om det sker påfrestande långsamt, har marknadernas fokus allt mer förflyttats till den ekonomiska tillväxten och företagens resultattillväxt. En eventuell recession har diskuterats redan länge, men trots motvindarna har den ekonomiska tillväxten stått på sig och årets första kvartal gick bättre än väntat.

En eventuell recession har diskuterats redan länge, men trots motvindarna har den ekonomiska tillväxten stått på sig och årets första kvartal gick bättre än väntat.

En ekonomisk recession eller en tillbakagång i resultaten är emellertid fortfarande betydande risker när verkningarna av centralbankernas räntehöjningar börjar synas så småningom med full effekt. Detta återspeglas mest i avmattningen i bankernas kreditgivning, vilket kommer att bromsa upp den ekonomiska tillväxten. Även stigningen i räntenivån och inflationen tär på konsumenternas köpkraft, även om den balanseras av det goda sysselsättningsläget och lönehöjningarna. 

Vi prioriterar ränteplaceringar i allokeringen

Vår allokering är oförändrad och fortfarande defensiv. Även om början av året har gått i positiva tecken på marknaderna är vi inte övertygade om uppgångens hållbarhet. Vi anser att det på aktiemarknaderna inte finns någon drivfaktor på kort sikt som skulle höja aktiekurserna på ett betydande sätt från de nuvarande nivåerna med tanke på risken för en ekonomisk recession och en tillbakagång i resultattillväxten. Därför underviktar vi aktier i förhållande till ränteplaceringar. På övre nivå är vi i undervikt i aktier, i neutral vikt i de långa räntorna och i övervikt i de korta räntorna. I aktieallokeringen överviktar vi tillväxtmarknaderna och är i undervikt i USA och Norden. Europa och Japan är i neutral vikt. I ränteallokeringen överviktar vi tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer. Tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar är i neutralvikt och euroområdets statsobligationer i undervikt.