Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia stöder nästa generations oceanseglare

Aktia stöder nästa generations oceanseglare

Den 19 juni 2023 Bloggar och artiklar

Kappsegling och placering är teamarbete. I ett team kompletterar individernas styrkor varandra, och goda navigationsfärdigheter leder till det gemensamma målet även i utmanande förhållanden. 

Aktias samarbete med Tapio Lehtinen och hans Next Generation-team på 12 personer når sin kulmen i september då världsomseglingen startar. Whitbread Round the World-tävlingens femtioårsjubileum seglas i den cirkulära ekonomins anda med klassiska båtar och metoder. Modern teknologi och mobiltelefoner är inte tillåtna. Det finska teamet seglar med den 52-åriga dubbelmastade S/Y Galianan. 

Goda förberedelser möjliggör en säker seglats

En av teamets unga seglare är Elia Koski. Han berättar att de över tre år långa förberedelserna börjar vara på slutrakan. 
”Båten är iståndsatt och har sjösatts. Besättningen har pluggat fysik, satt sig in i astronomisk navigation och övat på första hjälp och sjöräddning. ”Det är bättre att vara rädd på torra land än ute på havet”, summerar Koski enligt Lehtinens läror.

För en lyckad seglats behövs förutom en båt också ett sammansvetsat team där alla har tydliga ansvarsområden. 
”Akut- och hälsovårdare, mat- och vattenasvarig, kustbevakare, el- och mekanikansvarig, rigg- och mastansvarig, beslagansvarig, två segelmakare...”, räknar Koski upp. ”Vi känner båten och varandra mycket väl, och vi lämnar inget åt slumpen.”

 

 

Utmaningar finns till för att bli lösta

Aktia vill skapa hållbart välstånd och välfärd från generation till generation. Genom att sponsra Next Generation-teamet flaggar vi för såväl Östersjöns som världens hav och stöder nya unga förmågor. 

"Oceansegling och placering har mycket gemensamt. Man måste förstå de krafter som påverkar verksamhetsmiljön och vid behov måste man byta kurs för att nyttja vindarna på bästa sätt. Såsom vid segling kan en människa inte behärska alla delområden inom kapitalförvaltning heller utan det bästa resultatet uppnås genom att slå samman teamets styrkor”, säger Uki Lammi tf. direktör för Aktias kapitalförvaltning. 

Oceansegling och placering har mycket gemensamt. Man måste förstå de krafter som påverkar verksamhetsmiljön och vid behov måste man byta kurs för att nyttja vindarna på bästa sätt. 

Förutom Lehtinen består teamet av två andra vuxna seglare, medelåldern för resten av besättningen är 25 år. Med en erfaren kapten lär sig de yngre sjömanskap med anor och överför finsk seglingstradition till kommande generationer. Samtidigt fortsätter arbetet för ett koldioxidneutralt samhälle och en renare framtid.

Vad förväntar sig Koski av seglatsen?  

”Jag förväntar mig att resan kommer att bli mer utmanade än vad jag trodde i förväg. Jag ser också fram emot hur de tuffa dagarna blir till riktigt fina stunder. Det kommer att vara unika historier och storslagna naturupplevelser men också tråkiga stunder som man måste fylla med kreativitet i stället för att hänga på mobilen. På det stora hela har jag nog framför mig en av de häftigaste upplevelserna i mitt liv.”