Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktias ekonomiska prognos: Finlands ekonomi krymper men tillväxt är att vänta nästa år – kan den gröna omställningen återställa Finlands konkurrenskraft?

Aktias ekonomiska prognos: Finlands ekonomi krymper men tillväxt är att vänta nästa år – kan den gröna omställningen återställa Finlands konkurrenskraft?

Den 20 juni 2023 Bloggar och artiklar
  • Aktia förutspår att Finlands ekonomi kommer att minska med 0,9 procent i år och öka med 1,1 procent 2024.
  • Exporten minskar med 1,4 procent. Nästa år ökar exporten med 2,6 procent.
  • Investeringarna minskar med 3,5 procent i år och börjar öka med 1,7 procent nästa år.
  • Aktia förväntar sig att arbetslöshetsgraden stiger till 7,2 procent i år och till 7,3 procent nästa år.
  • Den gröna omställningen ökar sysselsättningen och öppnar för nya möjligheter för exportindustrin.

Finlands ekonomi krymper i år, men det finns tecken på återhämtning i luften. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit starkare än väntat och inom den närmaste framtiden förväntar vi oss att konjunkturen kommer att ha en större inverkan på arbetslösheten än de omfattande miljardinvesteringarna.

Exportindustrins orderböcker blir allt tunnare. Även om situationen verkar ha stabiliserats finns det ingen anledning att förvänta sig en snabb exporttillväxt.

”Vi räknade tidigare med att exporten av tjänster skulle fortsätta växa efter år 2020, men trenden var horisontell under hela fjolåret. Detta har varit en liten besvikelse, eftersom det är just tjänsteexporten som har vuxit stadigt sedan finanskrisen”, säger Aktias chefsekonom Lasse Corin.

Corin konstaterar att vi i framtiden kommer att se att Finland exporterar allt mer el till utlandet. Elexporten stärker Finlands export, men den räcker inte ensam till för att vända bytesbalansen till plus.

Inflationen har svept bort 14 års resultat

Den privata konsumtionen har hållit sig på en förvånansvärt hög nivå, trots att köpkraften aldrig tidigare i historien har försvagats så här mycket. Att konsumtionen är stark kan förklaras med att arbetslösheten är låg och att hushållens sparkvot har minskat kraftigt.

Även om förtroendet är svagare än normalt, syns en förändring till det bättre. Konsumenternas bedömning av sina egna ekonomiska utsikter har utvecklats exceptionellt positivt.

”De värsta farhågorna har inte besannats, men det kommer att ta tid för konsumenterna att återhämta sig helt. Konsumenternas köpkraft har sjunkit tillbaka till ungefär 2009 års nivåer, vilket betyder att inflationen har svept bort 14 års resultat", säger Corin.

Investeringarna kommer att återhämta sig på lång sikt

Särskilt bygginvesteringar lider i den nuvarande miljön, eftersom räntehöjningarna har lett till att många fastighetsinvesterare och bostadsköpare har blivit mer försiktiga. Som motvikt har betydande investeringar i grön omställning utlovats Finland.

En långsiktig jämförelse visar att något är fel i den finländska investeringsmiljön. Sedan coronavåren har investeringstillväxten accelererat i många länder, till exempel i Sverige. Oavsett om vi tittar på absoluta eller relativa placeringar har svenskarna redan länge placerat betydligt mer än finländarna. Efter pandemin har klyftan ökat ytterligare, och finländarna har halkat efter ännu mer.

Den gröna omställningen öppnar också nya möjligheter för oss. I Finland har investeringarna i produktion av ren energi kommit långt och sedan 2020 har investeringarna i immateriella tillgångsslag också ökat betydligt.

Kan den gröna omställningen återställa Finlands konkurrenskraft?

Många investeringar i grön omställning har visat sig vara ekonomiskt lönsamma, vilket betyder att de inte är beroende av statligt stöd. Betydelsen av att dessa investeringar är ekonomiskt lönsamma kan inte nog betonas, eftersom ekonomisk lönsamhet är mer motiverande än att nå klimatmålen för 2050.

Finland har trillat av ”den ekonomiska kälken” som de nordiska länderna har åkt på efter finanskrisen. Finlands bytesbalans har varit negativ nästan utan avbrott sedan finanskrisen.

”För att nå upp till samma nivå på exporten som t.ex. Sverige måste vi öka vår export kraftigt. En lösning kan vara hur väl vår exportindustri lyckas ta till vara de möjligheter som den gröna omställningen erbjuder. Väldigt billig energi gör att vi kan förädla energi till något värdefullt och viktigt för världsmarknaden. Kommer grönt stål, batterier eller batterikemikalier att ta Finlands export till nya höjder”, frågar Corin.

Läs Aktias ekonomiska prognos