Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Aktuell information om ändringar i allmänna villkoren för brukslån

Den 21 juni 2023 Kundmeddelanden

Nedan berättar vi om ändringar i de allmänna villkoren för brukslån. Villkorsändringarna träder i kraft 1.9.2023. Ändringarna kräver inga åtgärder från kundens sida. De förnyade och de ikraftvarande villkoren finns tillgängliga på adressen aktia.fi/sv/kayttolaina.

Villkorsändringarna innehåller följande ändringar

  • vi har preciserat definitionerna och samlat dem i början av villkoren samt förbättrat rubriceringen i villkorspunkterna och villkorsstrukturen.
  • vi har förtydligat villkoren för beviljande av betalningsfria månader bland annat genom att korrigera benämningen amorteringsfrihet till betalningsfrihet som beskriver tjänsten bättre.
  • vi har tagit bort omnämnanden i villkoren som hänvisar till att ett brukslån också kan vara en fortlöpande kredit. Alla Aktias brukslån är engångskrediter utan säkerhet.
  • vi har preciserat villkoren som gäller bankens möjlighet att reagera på situationer där banken har skäl att misstänka att bankens tjänster används för verksamhet som står i strid med regleringen, eller om kraven i lagstiftningen, myndighetsbestämmelser eller internationella sanktioner enligt bankens prövning förutsätter åtgärder av banken.
  • vi har gallrat bort detaljerade villkor som gäller tidpunkten för beviljande av brukslån.
  • vi har lagt till i villkoren omnämnande om kundens rätt till ett exceptionellt förfall av krediten.
  • vi har lagt till i villkoren en varning om följderna av försummad betalning.