Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Förändringar i placeringsfonden Swedbank Robur Småbolagsfond Europa samt Swedbank Robur Småbolagsfond Global

Den 22 juni 2023 Kundmeddelanden

Till andelsägare i placeringsfonden Swedbank Robur Småbolagsfond Europa och Swedbank Robur Småbolagsfond Global

Swedbank Robur Fonder AB har meddelat Aktia Fondbolag Ab om att det kommer att ske stadgeförändringar i placeringsfonden Swedbank Robur Småbolagsfond Europa samt Swedbank Robur Småbolagsfond Global. Ändringarna träder i kraft den 24 augusti 2023. Ändringarna kräver inga återgärder från din sida. 

Inlösen före ändringarna och annan information 

Om du vill lösa in fondandelarna eller byta till en annan fond, bör uppdraget skickas till din bank senast den 22 augusti 2023 kl. 15.00. Vänligen beakta att försäljning eller byte av fondandelar kan ha skattepåföljder för andelsägaren. 

Mer information finns i kundmeddelandena publicerade av Swedbank Robur Fonder AB: Swedbank Robur Småbolagsfond Europa och Swedbank Robur Småbolagsfond Global