Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Placeringslånet är ett precisionsverktyg, som passar också annat än bostadsinvesteringar

Placeringslånet är ett precisionsverktyg, som passar också annat än bostadsinvesteringar

Den 30 juni 2023 Bloggar och artiklar

Under den långa perioden av låga räntor blev bostadsinvesteringar alltmer populära. I Finland är placeringsbostadslånet det mest allmänna placeringslånet. Bostadsinvesteringar har traditionellt sett ansetts vara relativt riskfria. Nu förknippas de dock med en högre risk till följd av de snabbt stigande räntorna, särskilt om placeringsportföljen inte är diversifierad också i andra typer av tillgångar. Ett placeringslån kan vara ett verktyg för att diversifiera portföljen utan att man behöver likvidera sina befintliga investeringar.

– Det är ganska riskfyllt att ha hela egendomen bunden i reala tillgångar. Jag är fundersam över det faktum att finländare är så bundna vid sina investeringslägenheter. Det blir lätt så att man har alla ägg i samma korg, säger Aktias försäljningsdirektör för privatkunder Camilla Karlberg.

Investeringsbostäder har traditionellt betraktats som lågriskinvesteringar. Man har tänkt att bostäders värde alltid ökar.

– Det finns dock en snedrivning som beror på att lägenheters värde inte prissätts på marknaden dagligen. Det är inte på samma sett transparent som med till exempel börsaktier. Nu har man sett att värdet faktiskt också kan minska, säger Karlberg.

– Man har börjat se också den risken. Och även det faktum att det förutom låneräntan tillkommer mycket andra kostnader. Också renoveringskostnaderna har stigit ganska kraftigt. Och det finns hyresgästrisker. Jämfört med andra typer av tillgångar kräver en investeringsbostad relativt stor ansträngning av investeraren.

Effektivare portföljdiversifiering utan att behöva sälja

Enligt Karlberg är Aktias utgångspunkt alltid att titta på kundens hela personliga balansräkning. Om största delen av egendomen är bunden i en viss typ av tillgångar, exempelvis reala tillgångar eller börsaktier, kunde man enligt henne fundera på att använda dem som säkerhet för ett placeringslån. På så sätt kunde man diversifiera investeringarna i olika typer av tillgångar utan att behöva likvidera befintliga placeringar.

– Om man till exempel har skaffat eller ärvt en betydlig mängd finska aktier, kan det ur ett riskhanteringsperspektiv vara en god idé att diversifiera förmögenheten även i ränteplaceringar och alternativa investeringsprodukter. Försäljning av aktier kan dock ge skattemässiga konsekvenser. Ett placeringslån kan då vara ett verktyg för att hjälpa placeraren att få en bättre diversifiering i portföljen, funderar Karlberg.

Tanken med ett placeringslån är att investeringarna på lång sikt genererar mera än kostnaderna för placeringslånet och på så sätt får investeraren bättre avkastning på sitt kapital.

Tanken med ett placeringslån är att investeringarna på lång sikt genererar mera än kostnaderna för placeringslånet och på så sätt får investeraren bättre avkastning på sitt kapital. Att finansiera investeringen med skuldpengar ökar risken som förknippas med investeringen. Om risken förverkligas finns det en möjlighet att investeringarna som gjordes med lånepengar inte räcker för att täcka det återstående lånebeloppet, räntor och andra relaterade kostnader.

Enligt Karlberg kan ett mindre placeringslån jämfört med ett investeringsbolån vara ett alternativ för en erfaren investerare att öka förmögenheten genom att utnyttja måttlig skuldsättning och placera i diversifierade helheter.

– Om räntorna börjar sjunka i slutet av året är det nu ett bra tillfälle att börja fundera på sina egna planer.

Om räntorna börjar sjunka i slutet av året är det nu ett bra tillfälle att börja fundera på sina egna planer

– Ingen kan vara säker på hur räntorna kommer att utvecklas. Men om de sjunker i slutet av året, såsom det förväntas på marknaden, är det nu ett bra tillfälle att börja fundera på sina egna planer, säger Karlberg

Det är nödvändigt att fatta beslut och planera framtiden i det nya normala

Karlberg påminner dock om att den långa över tioåriga perioden då räntorna var mycket låga, till och med negativa, historiskt sett var exceptionell. De som vuxit upp under den här perioden har aldrig behövt betala räntor, och även de som har gjort det har kanske redan hunnit glömma eller vant sig vid att det inte finns någon ränta.

– Nollränteläget var inte normalt. Nu har vi kommit tillbaka till det normala läget, vi måste leva och fatta beslut enligt det. Det är viktigt att hålla ett öga på framtiden, säger Karlberg.

Du kan enkelt boka ett distansmöte med en av Aktias specialister. Låt oss göra upp en skräddarsydd förmögenhetsplan för dig, och ser hur du på bästa sätt kan utveckla din egen ekonomi.

Boka en tid