Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Sommaren är en blomstringstid för nätbrottslighet – genom att förbereda dig kan du stoppa bedrägeriförsök

Sommaren är en blomstringstid för nätbrottslighet – genom att förbereda dig kan du stoppa bedrägeriförsök

Den 4 juli 2023 Företagskunder

När de fast anställda går på semester börjar de goda tiderna för nätbrottslingarna. Bedragare utnyttjar sommarvikariernas bristfälliga rutiner och slår kraftigt mot företagens betalningsrörelser. Det är viktigt att ge sommarvikarier en noggrann introduktion och säkerställa att personalen känner till de vanligaste typerna av bedrägeriförsök och hur de kan undvikas.

Se upp för bedrägerier i betalningsrörelser

De vanligaste bedrägerierna mot företag är bedrägerier i samband med betalningsrörelser, där en anställd som styr penningtrafiken uppmanas att betala räkningar eller överföra pengar. Ofta talar man om vd-bedrägeri där en begäran om en brådskande betalning skickas i företagets verkställande direktörs eller i någon annan ledande persons namn. 

Meddelandena ser ofta äkta ut men de innehåller en begäran om att betala för en produkt eller tjänst som företaget inte har beställt. Bedrägeriförsök kan komma via e-post, telefon eller som traditionell pappersfaktura. De har ofta drag som är typiska för nätfiskemeddelanden, till exempel att skapa en känsla av brådska och att vädja till känslor. 

Utöver faktureringsbedrägerier förekommer det på sommaren också mer traditionellt nätfiske som syftar på att få tillgång till de anställdas Office 365-inloggningsuppgifter. Med inloggningsuppgifterna kommer bedragare in på företagets system och kan till exempel ändra sina egna kontonummer på fakturor. 

Var beredd och skydda företaget mot bedrägerier

Beredskap är det bästa skyddet mot bedrägeriförsök. Det viktigaste är att utbilda de anställda. Det är bra att veta hur nätfiskemeddelanden kan identifieras och hur de ska rapporteras inom organisationen. 

För att undvika faktureringsbedrägerier ska företag ha klara processer för att godkänna fakturor, och vikarier ska omsorgsfullt tas in i dessa processer. Det är till exempel mer sannolikt att upptäcka bedrägeriförsök genom att tillämpa principen om två godkännanden. Även systemen och rättigheterna i anslutning till dem ska alltid hållas uppdaterade. 

Meddela banken så snabbt som möjligt om ditt företag råkar ut för ett nätbedrägeriförsök. I en nätbedrägerisituation lönar det sig att kontakta polisen och göra en anmälan till Cybersäkerhetscentret. 

Mer information om att sköta ärenden tryggt

Läs Cybersäkerhetscentrets anvisningar (på finska)