Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.
Inga tecken på oro på sommarmarknaden

Inga tecken på oro på sommarmarknaden

Den 7 augusti 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Den gångna sommaren har varit mycket stark på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden avkastade i juni–juli nästan 9 procent i lokala valutor och över 6 procent i euro. Även räntemarknadernas utveckling har varit gynnsam under sommaren. Särskilt företagsobligationer med högre risk och tillväxtmarknadernas statsobligationer har haft en bra avkastning. I bakgrunden av den goda avkastningsutvecklingen är den avtagande inflationen och ekonomiska data från USA som är bättre än väntat, vilket har ökat förhoppningarna om en så kallad mjuklandning i ekonomin i stället för den recession som man befarat.

Ojämn fördelning av den ekonomiska tillväxten 

Helhetsbilden av den globala ekonomin är fortfarande mycket ojämn. USA:s ekonomi har överraskat positivt och stått på sig bättre än väntat stödd av den privata konsumtionen.  I euroområdet och Kina har ekonomiska data däremot varit svagare än väntat. Den ekonomiska tillväxten i euroområdet ligger i närheten av noll och tillväxten i Kina har varit tydligt långsammare än väntat. Trots de höga förväntningarna är svagheten i Kinas ekonomi omfattande och har inte fått luft under vingarna – industriproduktionen, privata konsumtionen, investeringarna och exporten ligger alla efter förväntningarna. Mjukheten i Kinas ekonomi har återspeglats på ett omfattande sätt också i andra tillväxtekonomier. Den globala ekonomiska tillväxten fördelas ojämnt också mellan industrin och servicesektorn. Utvecklingen inom industrin är dålig medan den på servicesektorerna fortsatt är till och med överraskande bra. Den starka arbetsmarknaden är fortfarande den absoluta ljusglimten i ekonomin.

Trots den avtagande inflationen har centralbankerna fortsatt sina räntehöjningar. Starka sysselsättningsdata och inflationen, särskilt den underliggande inflationen, som fortfarande ligger klart över sin målnivå håller centralbankerna fortfarande i beredskap för ytterligare räntehöjningar vid behov. Den övre gränsen för Feds styrränta är för närvarande redan 5,5 procent och ECB:s styrränta är 4,25 procent. Räntehöjningscykeln ligger dock sannolikt mycket nära sitt slut, om inte inflationen mot förväntningarna tilltar på nytt. Marknaderna prissätter inte längre ytterligare räntehöjningar av Fed eller ECB.

Trots den höga inflationen och centralbankernas aggressiva räntehöjningscykel har den ekonomiska tillväxten och företagens resultattillväxt, stödda av det goda sysselsättningsläget, varit bättre än väntat och en recession har inte realiserats. Särskilt USA:s ekonomi har varit starkare än väntat och sannolikheten för att Fed kan få inflationen under kontroll utan en recession, dvs. att uppnå en så kallad mjuklandning, har ökat.

Trots den höga inflationen och centralbankernas aggressiva räntehöjningscykel har den ekonomiska tillväxten och företagens resultattillväxt, stödda av det goda sysselsättningsläget, varit bättre än väntat och en recession har inte realiserats.

Den höga värderingsnivån håller aktierna i undervikt

När man ser till den starka marknadsutvecklingen i år kan vi ärligt medge att vi har varit för försiktiga i risktagningen. Vi vill ändå inte springa efter aktiemarknadsrallyt, eftersom vi anser att det redan fått för stora dimensioner. Värderingsnivån särskilt på aktiemarknaden i USA är så hög att det finns knappt något utrymme för besvikelser. Även om den ekonomiska tillväxten och företagens resultattillväxt har varit bättre än väntat, prissätter marknaden redan en klar ökning i tillväxten från de nuvarande nivåerna i stället för en mjuklandning, vilket är svårt att tro. Vi tror tvärtom att den ekonomiska tillväxten och företagens resultattillväxt kommer att vara dämpade, även om vi skulle undvika en recession. Räntorna kommer sannolikt att förbli höga länge ännu och effekten som bromsar deras uppgång håller inte på att försvinna.

I allokeringen är vi i undervikt i aktier, i neutralvikt när det gäller långa räntor och i övervikt i korta räntor Vi har under sommaren sänkt tillväxtmarknaderna från en övervikt till neutralvikt på grund av Kinas ekonomi som utvecklats svagare än väntat. Vi ökade viktningen i Norden genom innehav i Finland som till sin värderingsnivå är förmånlig och har klart legat efter utvecklingen på de övriga marknaderna. I aktieallokeringen är vi i undervikt i USA och i neutralvikt i Norden, Europa, Japan och på tillväxtmarknaderna. I ränteallokeringen överviktar vi tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer. Tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar är i neutralvikt och euroområdets statsobligationer i undervikt.