Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Meddelande om Aktia Commodity-fondens fusion med fonden Aktia Förvaltningsportfölj+ Måttlig

Den 11 augusti 2023 Kundmeddelanden

Aktia Fondbolag Ab:s styrelse har 19.6.2023 godkänt fusionen mellan Specialplaceringsfonden Aktia Commodity och Specialplaceringsfonden Aktia Förvaltningsportfölj+ Måttlig. Fusionen verkställs 6.10.2023. Fusionen kräver inga åtgärder av andelsägarna. 

Andelsägaren i den överlåtande fonden får på fusionsdagen 6.10.2023 i fusionsvederlag fondandelar i den mottagande fonden till samma eurobelopp som andelsägaren har haft fondandelar i den överlåtande fonden och andelsägaren blir därmed andelsägare i den mottagande fonden.

Inlösen i den mottagande fonden kan göras endast den 15:e dagen i varje månad. Om den 15:e dagen i en månad inte är en bankdag ska inlösenuppdraget ges senast föregående bankdag. Inlösen utförs till värdet på den sista bankdagen i månaden i fråga, dvs. medel från inlösen utbetalas till andelsägaren först i början av följande kalendermånad. 

Fusionen medför inga ändringar i den mottagande fondens placeringsstrategi eller portföljförvaltningsprocesser.

Andelsägarna informeras med kundbrev.