Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Markkinaraati: Goda möjligheter för aktieplockare på Helsingforsbörsen

Markkinaraati: Goda möjligheter för aktieplockare på Helsingforsbörsen

Den 1 september 2023 Marknadsrådet, Markkinaraati

Helsingforsbörsen har på kort sikt halkat efter andra börser när det gäller kursutvecklingen. Bakom detta finns Helsingforsbörsens industrifokus, vilket just nu tynger Helsingforsindexet. Å andra sidan är Helsingforsbörsen på lång sikt en av världens bäst avkastande börser. Ämnet diskuterades även i Kauppalehtis marknadsråd Markkinaraati.

– På de nordiska och europeiska räntemarknaderna får man välavkastande placeringar med låg ränterisk. Helsingforsbörsen är industridriven och globalt sett är den redan på tillbakagång. Kinas svaga tillväxt har redan länge prissatts i aktierna. Nu börjar det redan finnas möjligheter för långsiktiga placerare. De stigande räntorna har också breddat verktygssortimentet för aktieplacerare, till exempel med kapitalskyddade placeringsprodukter, sade Aktias placeringsdirektör Samu Lang, som deltog i diskussionen.

I diskussionen deltog förutom Samu Lang också Victor Snellman, verkställande direktör för Finlands Aktiesparare, och Kaisa Kivipelto, seniorstrateg på Danske Bank.

För att spela videon måste alla cookies på webbsidan accepteras.