Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Serviceavbrott i Aktias nättjänster 17.9.2023 05.00-13.00

Den 12 september 2023 Kundmeddelanden

Under serviceavbrottet förekommer det avbrott i följande tjänster:

- nätbankerna och Aktia Mobilbank
- identifieringstjänsten och nätbetalningen
- WS-kanalen
- betalrörelse
- placeringstjänsterna (till kl 20.00)

Vi uppmanar våra kunder att sköta nödvändiga nätbanksärenden innan avbrottet börjar. Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.