Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Meddelande om Swedbank Eastern Europe Equity-fondens fusion med fonden Swedbank Robur Emerging Europe

Den 14 september 2023 Kundmeddelanden

Till andelsägare i placeringsfonden Swedbank Eastern Europe Equity

Swedbank Investeerimisfondid AS har meddelat Aktia Fondbolag Ab om fusion av fonden Swedbank Eastern Europe Equity till den mottagande fonden Swedbank Robur Emerging Europe.

Det är inte möjligt att göra teckningar i fonden Swedbank Robur Emerging Europe. Fusionen träder i kraft den 20 oktober 2023. Om du har ett ikraftvarande fondsparavtal i fonden Swedbank Eastern Europe Equity kommer avtalet automatiskt att överföras till fonden Aktia Emerging Market Equity Select, om den som ingått fondsparavtalet inte byter den fond till vilken besparingen riktas eller avslutar sitt avtal senast 10.10.2023.

Om du godkänner fusionen av fonden behöver du som andelsägare inte vidta några åtgärder.

Inlösen före fusionen och annan information 

Om du vill lösa in dina andelar i den överlåtande fonden eller byta dem till andelar i en annan fond som förvaltas av Aktia Fondbolag Ab ska uppdraget för inlösen eller byte av fondandelar lämnas in senast 10 oktober 2023 kl. 15.00. I annat fall utför vi fusionen och du kommer på fusionsdagen att erhålla andelar i den mottagande fonden av samma marknadsvärde som du hade i Swedbank Eastern Europe Equity. Vi debiterar inte provision för inlösen eller byte av fondandelar av andelsägare i den överlåtande fonden då andelsägaren vill lösa in eller byta sitt innehav i fonden under perioden 6.9.2023–10.10.2023. Vänligen beakta att försäljning eller byte av fondandelar kan ha skattepåföljder för andelsägaren. 

Andelsägarna informeras med kundbrev. Regelbundna fondsparare bör bekanta sig med faktabladet för Aktia Emerging Market Equity Select. Fondens stadgar och fondprospektet finns på den fondspecifika hemsidan.