Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Markkinaraati: Fluktuationer i elpriserna vittnar om att marknaden fungerar

Markkinaraati: Fluktuationer i elpriserna vittnar om att marknaden fungerar

Den 15 september 2023 Marknadsrådet, Markkinaraati

I Kauppalehtis marknadsråd Markkinaraati diskuterades elproduktionskapaciteten och elpriset. I diskussionen deltog verkställande direktören för elnätsbolaget Fingrid Jukka Ruusunen, verkställande direktören för Finska Vindkraftföreningen Anni Mikkonen och Aktias chefsekonom Lasse Corin.

Rådet hade en mycket positiv syn på produktionskapaciteten och elpriset inför den kommande vintern. Rådet konstaterade dock att elpriset fortfarande kommer att fluktuera kraftigt. Därför är börsel ett lämpligt val för företag och konsumenter som kan koncentrera sin elförbrukning till billigare prisperioder. Fasta avtal ger däremot förutsägbarhet i energikostnaderna.

– Det är ju ett tecken på att marknaden fungerar när priset reagerar på variationer i utbud och efterfrågan. En fungerande marknad är en viktig signal till konsumenterna på när det lönar sig att konsumera och när det lönar sig att spara. En fungerande marknad är också viktig för placerarna, eftersom prisfluktuationer gör det meningsfullt att investera till exempel i batteriindustrin, sade Aktias chefsekonom Lasse Corin i diskussionen.

Enligt Jukka Ruusunen kommer Finland att få njuta av grön, relativt förmånlig el i framtiden, men det kräver stora investeringar.

För att spela videon måste alla cookies på webbsidan accepteras.