Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

En översikt från kärnan av Europa – dyker Tyskland eller finns det ljus i slutet av tunneln?

En översikt från kärnan av Europa – dyker Tyskland eller finns det ljus i slutet av tunneln?

Den 18 september 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Efter andra kvartalets resultatperiod och sommarens semestrar reste jag till Tyskland för att få en bättre uppfattning av Tysklands ekonomi och våra placeringsobjekt genom att träffa företagsledare och besöka några produktionsanläggningar. Resan började i Berlin och gick via Freiberg och Dresden till Augsburg och därifrån vidare till Frankfurt. 

Europeisk solcellstillverkare utmanar sina kinesiska konkurrenter

Först i tur stod två av Meyer Burgers fabriker som tillverkar solceller och färdiga moduler. Schweiziska Meyer Burger är det enda europeiska företaget som tillverkar solceller, då merparten av världens kapacitet är koncentrerad till Kina och USA. Företaget har lång erfarenhet av tillverkning och försäljning av industrimaskiner, men efter 2020 omvandlades verksamhetsmodellen till en integrerad solcellstillverkare. Samtidigt upphörde försäljningen av utrustning och maskiner till externa aktörer, särskilt till kineserna. Bolaget har tillverkning på två fabriker i Tyskland och produktionen är relativt modern och automatiserad. De nyaste investeringarna görs i USA, där det statliga stödet (IRA = Inflation Reduction Act) är tydligt och mer lukrativt än i Europa, till och med i den utsträckning att bolaget omdirigerade fabrikens senaste order från Tyskland till USA.

Under hösten borde de tyska politikerna och Europaparlamentet fatta svåra beslut som antingen innebär dödsstöten för den europeiska solcellsindustrin eller ger den en möjlighet att bli en viktig aktör i framtidens energiförsörjning. 

I ett nötskal är situationen den att solparksbyggare i USA endast får stöd om projektets lokala innehåll är tillräckligt högt, medan stödet i Europa är koncentrerat till investeringar. Samtidigt begränsas inte importen från Kina på något vis. Kina säljer sina moduler för 15 c/W med statligt stöd, medan produktionskostnaden (inklusive statens stöd) är 24 c/W. År 2022 importerades moduler motsvarande 85 GW från Kina, medan 40 GW installerades i Europa. Detta betyder att det låg färdiga moduler motsvarande över ett årsbehov i europeiska hamnar. I år har importvolymerna bara ökat, och Meyer Burger uppskattar att det redan finns ett lageröverskott på nästan 100 GW. Under hösten borde de tyska politikerna och Europaparlamentet fatta svåra beslut som antingen innebär dödsstöten för den europeiska solcellsindustrin eller ger den en möjlighet att bli en viktig aktör i framtidens energiförsörjning. Det bör också noteras att den HJT-teknik som Meyer Burger har utvecklat och använder gör det möjligt ta till vara mycket mer av solens strålning än den PERC-teknik som används i Kina.

Kvalitetsbolagens konkurrenskraft förutsätter anpassning och förnyelse

Därefter fick vi bekanta oss med produktionen hos Koenig & Bauer som har tillverkat tryckpressar i mer än 200 år. Långt borta är de dagar då tryckpressar var stora och smutsiga metallklumpar. Visst är de fortfarande stora, men de ser mer ut som kopieringsmaskiner. De flesta nya maskinerna tillverkar förpackningar, och det säljs ytterst få nya tidningstryckpressar. Maskinerna är helt modulära och bygger framöver oftast på digital bläckstråleteknik i stället för offsettryckteknik. För Koenig & Bauer är utvecklingstrenden mycket positiv, då bolaget i fortsättningen också kommer att sälja de färger som används vid tryckningen. Detta kommer att göra bolagets förtjänstprofil betydligt mer förutsägbar och mindre cyklisk.

Sedan åkte jag från Dresden till Augsburg, där jag bekantade mig med biltvättstillverkaren Washtecs produktion. Bolaget tillverkar själv nästan alla delar som används i biltvättarna. Det tillverkar till och med styrenhetens moderkort själv, eftersom det beräknas vara den mest lönsamma lösningen. Bolaget har lanserat ett Green care-kvalitetsmärke som berättar för konsumenterna om att biltvätten är hållbar. Detta är en viktig drivkraft inom produktutvecklingen. Återanvändningen av vatten har till exempel minskat förbrukningen av rent vatten med cirka 85 procent. Även alla kemikalier som Washtec säljer är biobaserade. Den högre räntenivån har tärt på efterfrågan på biltvättar, och därför rullar fabriken nu i ett skift och anlitandet av hyrd arbetskraft har minimerats. 

En av de tre stora arbetsgivarna i den angränsande byn Landberg am Lech är Rational som tillverkar ångugnar och köksutrustning för professionella kök. Med bolagets två produkter kan man sköta 90 procent av matlagningen i ett professionellt kök. Under ett restaurangskift då 300 personer äter ger utrustningen inbesparingar motsvarande cirka två personers arbetsinsats, och användaren behöver inte vara en professionell kock; det räcker med att kunna använda pekskärmen. I kärnan av bolagets verksamhet finns en hög kundnöjdhet. Varje apparat har tillverkats av en viss medarbetare vars namn bultas på apparaten. Varje apparat testas, förpackas och körs genom transportsimulering, varefter förpackningen öppnas och produkten testas på nytt. Bolaget har presentations- och utbildningskök i över 200 städer runt om i världen samt en tidsgaranti för servicejouren. Vi fick också avnjuta lunch på bolagets personalrestaurang som serverade panerad fiskfilé, givetvis tillagad i iCombi-ugnen. Fisken var mycket saftig inuti och paneringens knaprighet perfekt. Ett högklassigt bolag i alla avseenden.

Förväntningarna är i regel positiva, även om skillnaderna mellan olika bolag är stora

I Frankfurt träffade jag inom loppet av tre dagar 21 bolags ledning. Den allmänna stämningen var tudelad. Bolagen har fortfarande i regel en positiv syn på sina utsikter för den närmaste framtiden, men samtidigt funderade nästan alla på hur djupt Tyskland kan dyka. De största problemen som lyftes fram var den politiska ovissheten och volatiliteten. Kemibolagen var dystrast, och det har skett en massiv avveckling av lagernivåerna i branschen. Efterfrågan håller på att stabiliseras, men på en mycket låg nivå, och man vågar inte utlova något ljus i slutet av tunneln. 

De stigande räntorna har naturligtvis orsakat många bolag huvudbry, men problemet är inte att ordna finansiering, utan snarare priset på pengarna. Situationen är givetvis densamma för alla konkurrenter, vilket innebär att bolag med en bra balansräkning faktiskt har gynnats av det dyrare priset på pengar. 

De stigande räntorna har naturligtvis orsakat många bolag huvudbry, men problemet är inte att ordna finansiering, utan snarare priset på pengarna.

Inte heller investeringarna har minskat, åtminstone inte för de bolag som jag träffade. Däremot kommer det fortfarande in order i god takt, även om situationen har lugnat sig något från det exceptionellt starka fjolåret. Det mest intressanta från konsumentsidan var att husbilstillverkaren Knaus Tabbert anser att efterfrågan kommer att vara fortsatt stark i flera år framöver. Jag träffade också tre bolag i halvledarsektorn som alla var helt säkra på att efterfrågan på marknaden för kiselkarbid kommer att börja växa och fortsätta växa i takt med att världen elektrifieras. Kiselkarbid har överlägsna elektriska egenskaper i förhållande till den traditionella kiselplattan och enhetskostnaderna börjar bli konkurrenskraftiga.