Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Fed sitter stadigt i förarsätet

Fed sitter stadigt i förarsätet

Den 7 oktober 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

September var en dyster månad på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden sjönk med ca 3,5 procent i egna valutor och med nästan 2 procent i euro. Även avkastningen på räntemarknaden var klart på minus över hela linjen. September bjöd alltså inte på några större diversifieringsfördelar då marknaderna rörde sig i samma riktning. Bakom den negativa utvecklingen låg särskilt den amerikanska centralbanken Feds hökaktiga syner och kommentarer efter septembermötet.

Helhetsbilden av den globala ekonomin visar tecken på stabilisering. Ekonomiska data har under de senaste två månaderna över lag varit något bättre än förväntningarna. Inom industrin visar inköpschefsindexen tecken på att ha nått botten trots att nivåerna fortfarande är låga, vilket tyder på att industriproduktionen fortsätter att minska.  I inköpschefsindexen för servicesektorn börjar också de senaste månadernas nedgång jämna ut sig, men det kanske fortfarande är för tidigt att tala om en vändning till det bättre.

Feds beslut visar vägen för finansmarknaden

Marknadens fokus har på senare tid legat mycket starkt på USA:s ekonomi och centralbankspolitik. Fed sitter fortfarande stadigt i förarsätet när det gäller marknadsutvecklingen. Även om Fed inte ändrade sin styrränta på 5,5 procent vid sitt septembermöte, var budskapet om penningpolitiken hökaktigt. Räntorna kommer att hålla sig på en hög nivå länge, eller för att citera Fed: ”higher for longer”. Majoriteten av Feds styrelsemedlemmar ansåg att en räntehöjning på 25 räntepunkter fortfarande behövs under slutet av året i kampen mot inflationen. Styrelsens medianprognos för styrräntans nivå i slutet av nästa år steg till 5,1 procent från tidigare 4,6 procent.

Parallellt med Feds hökaktiga kommentarer har USA:s ekonomiska data till stor del fortsatt att vara bättre än väntat, vilket stöder Feds linje. Det verkar som om marknaden på allvar har börjat prissätta ”higher for longer”-budskapet. Detta har lett till att statsobligationsräntorna i USA har stigit betydligt, vilket har haft stora konsekvenser för den globala finansmarknaden. I USA-räntornas kölvatten har också de övriga statsobligationsräntorna klättrat uppåt och räntenivån på företagsobligationer har stigit i takt med statsobligationsräntorna. Ränteuppgången har i sin tur upprätthållit ett tryck på aktiernas värderingsnivåer, vilket globalt har tagit sig uttryck som en nedgång på aktiemarknaden. 

Ränteuppgången har i sin tur upprätthållit ett tryck på aktiernas värderingsnivåer, vilket globalt har tagit sig uttryck som en nedgång på aktiemarknaden. 

I och med den annalkande resultatperioden för det tredje kvartalet kommer marknadens fokus återigen att förflyttas till företagens resultat. När vi också beaktar nervositeten på marknaden under den senaste tiden och den därpå följande ökningen av volatiliteten finns det inte mycket utrymme för resultatbesvikelser. Tvärtom krävs det i det osäkra klimatet betydligt bättre resultat än väntat av företagen för att det ska finnas förutsättningar för en kursuppgång.

Inga förändringar i vår allokering

I allokeringen är vi fortfarande i undervikt i aktier, i neutralvikt när det gäller långa räntor och i övervikt i korta räntor. Trots den blygsamma korrigeringsrörelsen på aktiemarknaden är framför allt marknaden i USA fortfarande dyr och vi anser inte att det är rätt tidpunkt att öka risken. I aktieallokeringen är vi i undervikt i USA och i neutralvikt i Norden, Europa, Japan och på tillväxtmarknaderna. I ränteallokeringen överviktar vi tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer. Tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar är i neutralvikt och euroområdets statsobligationer i undervikt.