Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Från stormigt väder till resultatperiod

Från stormigt väder till resultatperiod

Den 16 oktober 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

För en vecka sedan drabbades Finland av en häftig storm som fällde träd och orsakade strömavbrott. Samtidigt skadades gasledningen mellan Finland och Estland, och geopolitiska risker materialiserades – denna gång i Mellanöstern på det värsta tänkbara sättet, när vi fick bevittna de tragiska händelserna i Israel. Även om Mellanöstern inte nödvändigtvis uppfattas som särskilt viktigt för oss ur placeringssynpunkt, har förra veckans händelser och den pågående konflikten konsekvenser för placeringsmarknaden.

Framför allt är det ändå frågan om en fruktansvärd, massiv tragedi för civilbefolkningen i regionen. Oljepriset började stiga markant efter händelserna, men har förblivit relativt stabilt under veckan. Om situationen eskalerade och till exempel USA och Iran skulle ansluta sig till konflikten på något plan, skulle oljepriset sannolikt stiga betydligt högre. 

Det vore önskvärt att oljepriset inte återigen stärker inflationen som företagen och konsumenterna har brottats tillräckligt länge med. När vi tittar på regionen ur aktieportföljförvaltarens perspektiv gäller det att komma ihåg att Israel, vid sidan av Sydostasien, är en av de största koncentrationerna inom halvledarindustrin. Stora amerikanska företag som Intel, Nvidia, Microsoft och Apple har en stark närvaro i landet. Det finns alltså mycket spetskompetens inom teknik i regionen. Hittills verkar konflikten inte ha någon betydande inverkan på företagens verksamhet, och det kommer sannolikt inte heller i fortsättningen att vara fallet, såvida konflikten inte utvidgas. 

Energisektorn väger ner Europas resultattillväxt

Kari Tapios låt ”Myrskyn jälkeen” – Efter stormen – är en karaokeklassiker som även undertecknad tyvärr ibland har framfört med måttlig framgång. För närvarande är dock inget solsken att vänta, men när höstens första kalla dagar slår mot pendlarna närmar vi oss resultatperioden för tredje kvartalet med stort intresse. Det bör beaktas att vi i skrivande stund ännu inte fått in de stora amerikanska bankernas resultat, som offentliggjordes i fredags.

När det gäller resultattillväxt skiljer sig Europa och USA avsevärt från varandra när det gäller förväntningarna på resultatperioden. Medan resultaten i S&P 500-indexet för närvarande förväntas ha sjunkit med knappt en procent under tredje kvartalet, beräknas resultaten i det breda Stoxx 600-indexet, som mäter den europeiska aktiemarknaden, ha sjunkit med cirka 15 procent jämfört med samma period året innan. En viktig förklaring till denna skillnad är energisektorn, som har en betydligt större vikt i indexen i Europa än i USA. Sektorns resultat beräknas ha fallit med omkring 45 procent i Europa och med omkring 37 procent i USA. 

Resultatperioden lovar varken solsken eller storm

På den positiva sidan förväntas den europeiska bank- och försäkringssektorn ha vuxit väl samtidigt som kommunikationstjänstesektorn i USA uppvisar en resultattillväxt på över 30 procent. Större delen av den goda resultattillväxten inom den amerikanska kommunikationstjänstesektorn kom under det senaste kvartalet från Meta (f.d. Facebook) och operatören T-Mobile. Siffrorna från enskilda stora indexnamn väger förvånansvärt mycket när siffrorna granskas på indexnivå. Resultatperioden kommer än en gång att bli mycket intressant, även om vi inte håller andan i väntan på att särskilt många företagsledare ska våga måla upp förväntningar långt in på nästa års sida.

På resultatdagen påverkas kurserna i högre grad av ledningens kommentarer på hur slutet av året ser ut och eventuellt av vilka utsikter man målar upp för nästa år. 

Verksamhetsmiljön är fortfarande mycket utmanande inom många branscher, och vi håller på att övergå till en fas där volatiliteten i ränterörelserna avtar något. Vi förväntar oss att resultatperioden i stor utsträckning kommer stämma överens med de nuvarande konsensusprognoserna. Utifrån diskussioner med företagens ledning och annat data ser vi inte tillräckligt med tecken som skulle ge oss anledning att förvänta att säsongen som helhet blir en massiv besvikelse, men det torde inte heller bli aktuellt med någon större positiv överraskning. Vi ser alltså inte solsken, men inte heller någon storm. På resultatdagen påverkas kurserna i högre grad av ledningens kommentarer på hur slutet av året ser ut och eventuellt av vilka utsikter man målar upp för nästa år. 

Försäljningsökningen för lyxprodukter måttligare än väntat

Det är på sin plats att lyfta upp en bolagsspecifik nyhet från förra veckan, eftersom vi tidigare har behandlat bolaget i våra marknadsöversikter. Ett viktigt innehav i våra fonder är den franska lyxproduktgiganten LVMH. Bolaget rapporterade sina försäljningssiffror för det tredje kvartalet förra veckan, och för första gången på länge kan det konstateras att de var en liten besvikelse för marknaden. Detta syntes också i aktiekursen, som på några dagar backade omkring 8 procent och nu ligger på praktiskt taget samma nivå som i början av året. Den organiska försäljningstillväxten var cirka 9 procent, vilket låg under den förväntade tillväxten på cirka 11 procent. I praktiken understeg nästan alla divisioner förväntningarna något.

Geografiskt sett var försäljningen denna gång mjuk i Europa, medan Kina och USA var relativt starka. Analytikerna sänker sina estimat något och det finns en viss press på lönsamheten i slutet av året. Bolaget torde spänna marknadsföringsmusklerna för att få ett starkt utgångsläge för 2024. Vi fortsätter som ägare till LVMH, eftersom vi anser att bolaget kan växa lönsamt inom en sektor som förväntas växa betydligt även på lång sikt. Resultatsäsongens första rapport var därmed något av en besvikelse, men vi kan med all säkerhet också räkna med soligare dagar på resultatfronten under de kommande veckorna.