Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Elektrifieringen av bilbranschen gynnar placerarna och miljön

Elektrifieringen av bilbranschen gynnar placerarna och miljön

Den 6 november 2023 Bloggar och artiklar

Temat för Aktias hållbarhetskväll var elektrifieringen av bilbranschen och ansvarsfullt investerande.

Hållbarhetskvällen bjöd på aktuella nyheter om elektrifieringen av bilbranschen och ansvarsfullt investerande. Evenemanget hölls i Polestars lokaler i Hertonäs, och deltagarna fick möjlighet att bekanta sig med de helelektriska Polestar-modellerna.

Övergången till elbilar är ett vardagsval som stödjer hållbar utveckling. Ett av målen med hållbarhetskvällen var att öka förståelsen för de möjligheter som energiomställningen erbjuder. 

Elektrifieringen öppnar intressanta möjligheter för placerare

Elektrifieringen är den största omvälvningen i bilbranschens historia. Omställningen öppnar intressanta möjligheter för placerare att delta i den snabba tillväxten under de närmaste årtiondena, både genom biltillverkare och laddningsstations- och halvledarföretag.

– Bilarna blir i allt högre grad komplexa datorer på fyra hjul. I början av 2000-talet fanns det i genomsnitt cirka 50–100 integrerade kretsar i en bil, medan det i en bil som tillverkas nu finns cirka 400 integrerade kretsar, och mycket mer än så i elbilar och premiumbilar, konstaterar Aktias portföljförvaltare Juuso Kenkkilä, som talade vid tillställningen.

Enligt Kenkkilä är det enklast för placerare att ta del av utvecklingen av bolagen i branschen genom att placera direkt i bolagens aktier eller i fonder som placerar i dessa bolag. Av Aktias fonder placerar bl.a. Micro Markka, Impact, Nordic Micro Cap och Nordic Small Cap, Europa och Europe Small Cap samt Global antingen i elbilsindustrin eller i laddningsstationer. 

Redan en tredjedel av nyregistrerade personbilar är helelektriska

Antalet elbilar har ökat enormt under de senaste åren. Såväl olika incitament som ett mångsidigare erbjudande har bidragit till utvecklingen. Utvecklingen av infrastrukturen – som laddningsnätverket – utgör också ett starkt stöd för elbilsmarknadens utveckling.

– Jag tror att konsumenterna vet mer om elbilar än tidigare, och många av de myter som var rådande för ett tag sedan har krossats. Till exempel ifrågasätter rätt få numera om det går att ta sig till Lappland med elbil. Jag ser att antalet elbilar kommer att öka kraftigt under de närmaste åren, säger försäljningsdirektör Tuukka Uunila på Polestar.

Hållbar utveckling är en av de grundläggande värderingarna för Aktia och Polestar, och båda ägnar särskild uppmärksamhet åt miljöfrågor. Nästan alla Aktias fonder uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, och fem av fonderna når upp till den högsta, mörkgröna klassen enligt artikel 9, dvs. är fonder för påverkansinvestering.

– Påverkan innebär att skapa nytta för miljön och samhället. En mer hållbar framtid innebär till exempel ett miljövänligare och grönare sätt att ta sig från en plats till en annan. Bolag som möjliggör den gröna omställningen är ett ypperligt exempel på påverkansinvestering, säger Eeva Toivonen, hållbarhetschef på Aktia.

Vad är Polestar? 

Polestar är ett svenskt elektriskt prestandabilsmärke, vars samtliga aktiviteter sammanfattas i tre milstolpar: design, teknik och hållbar utveckling. Bolagets mission är att förbättra samhället genom att påskynda övergången till hållbar mobilitet. 

 

Detta är en annons. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet.