Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Resultaten försämrades i Finland, men placerarna vänder redan blickarna mot kommande år

Resultaten försämrades i Finland, men placerarna vänder redan blickarna mot kommande år

Den 13 november 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

De finländska börsbolagens resultatutveckling för Q3 kan inte kallas stark, omsättningen och resultaten som helhet minskade nämligen rejält från föregående år. Marknadens förväntningar har dock sjunkit under de senaste månaderna, vilket har återspeglats i sänkta analytikerprognoser och en nedgång i aktiekurserna. Som helhet motsvarade de finska bolagens resultat ungefär analytikernas förväntningar, även om omsättningarna inte riktigt nådde upp till prognoserna.

Skillnaderna mellan bolagen var emellertid fortfarande stora, vilket vi redan fick en försmak av i form av flera vinstvarningar före resultatperioden. Vid slutet av det svaga resultatåret riktar marknaden redan blicken framåt, eftersom prognoserna för de två följande åren visar en klar resultattillväxt. Om detta förverkligas skulle de nuvarande aktiekurserna på många ställen erbjuda exceptionellt låga värderingsnivåer för en långsiktig placerare.

Ingen större dramatik i Q3-resultaten

Analytikernas resultatprognoser hade börjat sjunka redan före de finska börsbolagens Q3-resultatperiod, och som helhet motsvarade de rapporterade resultaten dessa förväntningar. Omsättningen låg något under förväntningarna, men även där var det i regel fråga om små skillnader och de stora omsättningsbesvikelserna var få. I själva resultaten sågs förvisso också enskilda stora positiva och negativa överraskningar som vanligt. Under hösten varnade många bolag (till exempel Nokian Renkaat, Fiskars, Ponsse) om försämrade resultatutsikter, men också några positiva vinstvarningar sågs (till exempel Kemira). Bland de stora bolagen har de cykliska bolagen inom skogs- och metallindustrin fortsatt redovisa svaga resultat, men å andra sidan höll den starka resultatutvecklingen i sig för många bolag i finanssektorn och till exempel Nordeas Q3-rapport var fortfarande mycket god. För stora verkstadsbolag är utvecklingen mer motstridig. Ännu i år har resultatutvecklingen varit stark, men i många verkstadsbolag har orderingången blivit svagare, vilket har försvagat resultatutsikterna för nästa år. Av verkstadsbolagen rapporterade å andra sidan särskilt Wärtsilä och Kone om bra beställningar under Q3. 

Stora rörelser i aktiekurserna

Av resultatveckorna i Finland kommer många förutom resultatrapporterna också ihåg flera kraftiga rörelser i aktiekurserna, som inte alltid enbart var logiska reaktioner på de egentliga resultatöverraskningarna. Vissa aktiekurser kunde fluktuera tiotals procent inom loppet av ett par dagar, om man ser till kursens lägsta och högsta värde. De senaste veckornas stora rörelser på den globala aktiemarknaden över lag kan delvis ligga bakom fluktuationerna, men de kan också delvis bero på marknadens nervositet efter årets nedgång och den tillfälliga överbetoningen av information om enskilda kvartalsvisa resultat. Under de senaste veckorna har stora, kortvariga kursförändringar bland annat setts i vissa aktier inom IT-, teknik- och fastighetsbranschen.

Låg värdering för många finska aktier

År 2023 har varit ett svagt år på den finska aktiemarknaden. De finska börsbolagens resultat och resultatprognoser har varit under press, och resultatutsikterna på kort sikt är dimmiga. Å andra sidan förutspår de nuvarande resultatprognoserna resultattillväxt för de kommande åren efter det svaga resultatåret 2023, vilket gör värderingsnivåerna för många aktier attraktiva särskilt för långsiktigare placerare. Bland börsbolagen finns ett stort antal välskötta stora och små bolag som har förbättrat sin lönsamhetspotential under de senaste åren och som är i en god position när det ekonomiska läget och efterfrågan i något skede vänder omsättningen uppåt. Aktiemarknaden strävar alltid efter att blicka framåt, och nu ligger fokus också på när en eventuell förbättring i bolagens resultat sker och hur stor den blir.