Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Meddelande om ändring i Aktia Bostäder+ och Aktia Affärsfastigheter-fondernas stadgar

Den 17 november 2023 Kundmeddelanden

Aktia Fondbolags styrelse har 26.10.2023 beslutat om ändring i Specialplaceringsfonderna Aktia Bostäder+ och Aktia Affärsfastigheter stadgar. Stadgeändringen träder i kraft 3.1.2024. Stadgeändringen kräver inga åtgärder av dig som fondandelsägare. Märk fondens ändrade inlösendagar. Inlösendagarna flyttas till juni och december och inlösenuppdrag skall i fortsättningen ges tidigare än förut. 

Stadgarna för specialplaceringsfonderna Aktia Bostäder+ och Aktia Affärsfastigheter ändras enligt följande:

  • Fondens inlösendagar är i fortsättningen den sista bankdagen i juni och december varje kalenderår. Inlösendagen för mars 2024 flyttas till juni 2024 som ett resultat av stadgeändringen, och uppdrag om inlösen som redan lämnats in för mars kommer att utföras till värdet av den sista bankdagen i juni.
  • Inlösen ska krävas av Fondbolaget senast den sista bankdagen i den månad som infaller sex (6) månader före önskad inlösendag. Om inlösenuppdragets värde är högst tiotusen euro (10 000), ska andelsägaren kräva inlösen av Fondbolaget senast den sista bankdagen i den månad som infaller tre (3) månader före den önskade inlösendagen. Syftet med ändringen är att säkerställa bästa möjliga försäljningspris, om fastigheter måste säljas för att genomföra inlösen, och att förhindra situationer där betalningen av inlösen skulle försenas utöver det normala.
  • Fondbolagets styrelse kan också besluta om extra inlösendagar som tillkännages genom ett meddelande på Aktias webbplats.
  • Om Fonden har kontanta medel för en del av inlösen kan Fondbolaget i fortsättningen dela upp inlösen i en del som enligt Fondens stadgar verkställs omedelbart och i en del som verkställs genom att realisera Fondens egendom.
  • Stadgan om inlösen ändras så att tidsfristen på sex (6) månader för att fastställa inlösenvärdet tas bort i situationer där Fondens tillgångar måste realiseras för att betala inlösen. Fondbolaget ska i fortsättningen utan obefogat dröjsmål vidta åtgärder för realisering av Fondens egendom. 
  • Ett omnämnande om följande har lagts till i stadgarna: Om en andelsägare har gett Fondbolaget i uppdrag att lösa in alla sina andelar, har Fondbolaget rätt att i nya andelar betala andelsägaren avkastning som har lösgjorts från den andelsserien som betalar avkastning i pengar eller att omvandla andelsägarens fondandelar före betalningen av avkastningen till en motsvarande andelsserie som betalar avkastning i pengar.

Kunderna informeras personligen med meddelande i mobil- och nätbanken eller per brev.

Fondernas uppdaterade stadgar finns på de fondspecifika webbsidorna.