Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Populära aktier garanterar inte god avkastning

Populära aktier garanterar inte god avkastning

Den 27 november 2023 Bloggar och artiklar

Med folkaktier* avses de 10 populäraste aktierna som privata placerare äger. Aktierna är kända företag med en lång historia som det är lätt för människor att placera i, eftersom de åtminstone i viss mån känner till affärsverksamheten. Alla finländare vet att UPM är ett skogsbolag och att Kone tillverkar hissar. Under de senaste fem åren har finländska folkaktier dock avkastat klart sämre än de svenska folkaktierna och olika index.

Finländska folkaktier har varit en dålig placering

Inom ett tidsperspektiv på fem år har finländska folkaktier varit en dålig placering. Ett lika stort belopp placerat i varje svensk folkaktie skulle ha avkastat 61 procent på fem år, medan avkastningen på finländska aktier under samma period skulle ha uppgått till ynka 12 procent. Dessutom har de inhemska favoritaktierna avkastat mindre än Helsingforsbörsen, USA-börsen och euroområdets aktieindex under de senaste fem åren. Alltså är de ingen vidare placering.

 

 

Det finns svaga placeringsobjekt i båda länderna. Den svagaste aktien i Finland har varit Finnair, vars totala avkastning under fem år är -96 procent. Bolaget har tampats med både pandemin och förluster till följd av förbudet mot överflygningar över Ryssland. Av de svenska aktierna har fastighetsplaceringsbolaget SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden) avkastat sämst, bolagets totala avkastning under fem år har varit -59 procent. Bäst avkastning i Finland gav Nordea och i Sverige stålbolaget SSAB.

Bekant och tryggt är en farlig föreställning vid aktieplacering

En rad felaktiga uppfattningar kring placering äventyrar de potentiella placeringsintäkterna. Att inhemska aktier är trygga är en vanlig villfarelse som återspeglar att placerare föredrar inhemska aktier framför utländska. Orsaken är naturlig: de inhemska företagen är ju bekanta sedan tidigare, och det som är bekant upplevs också som tryggt. Denna missuppfattning konkretiseras uttryckligen i folkaktierna som vanligen är stora inhemska företag med en lång historia. Bekant och tryggt korrelerar tyvärr inte alltid med avkastningen. 

Om man bara placerar i folkaktier uppfylls inte den så viktiga diversifieringen nödvändigtvis tillräckligt och det uppstår riskkoncentrationer. Om man placerar i de 10 populäraste finska aktierna står bolag där staten är majoritetsägare (Finnair, Fortum och Neste) för 30 procent och finanssektorn (Nordea och Sampo) för 20 procent av placeringsportföljen.

Om man bara placerar i folkaktier uppfylls inte den så viktiga diversifieringen nödvändigtvis tillräckligt och det uppstår riskkoncentrationer.

I Sverige skulle mer än 20 procent av kapitalet gå direkt till banker (SEB och Swedbank). I svenska folkaktier medför placeringsbolagen Industrivärden och Investor både för- och nackdelar när det gäller diversifiering. Båda äger bolag som inte hör till de 10 populäraste aktierna, men samtidigt äger de också svenska banker. Genom att placera i de 10 populäraste folkaktierna bygger man upp en aktieportfölj som i själva verket har en banksektorvikt på över 20 procent.

 

 

Om vi inte räknar Nokia och Ericsson som teknologiaktier finns det inga egentliga teknologibolag i portföljen i någotdera av länderna.

Det har endast skett små förändringar på listan över finländska folkaktier under de senaste åren. Orion har fallit bort från listan över de 10 populäraste aktierna i och med att antalet Kone-ägare har ökat. Nyligen har också Mandatum dykt upp på listan. Bolaget hade lika många ägare som Sampo, eftersom Sampos aktieägare fick en Mandatum-aktie för varje Sampo-aktie.

Det lönar sig att gå över ån efter vatten

Det är alltså inte lönsamt för placerare att blint stirra på enbart folkaktier, eftersom 10 aktier är för få för att uppnå diversifieringsfördelar. På små börser, såsom i Finland, lider den branschspecifika och geografiska diversifieringen. Det lönar sig alltså att modigt rikta blicken utanför landsgränserna i jakten på aktier. Om det känns besvärligt är det bra att komma ihåg att det finns många olika fondalternativ som enkelt ger placerarna tillgång till utländska aktier och diversifieringsfördelar.

 

 

* Finland (9/2023): Nordea, Nokia, Fortum, Sampo, Elisa, Neste, UPM-Kymmene, Finnair, Wärtsilä och Kone.
Sverige (12/2022): Investor, Telia, Ericsson, Volvo, Swedbank, SEB, SBB, H&M, SSAB och Industrivärden.
Nordeas aktiekurs har tagits bort från den svenska börsen, eftersom den noterades på Helsingforsbörsen först i mitten av 11/2018.