Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Aktia Livförsäkring säger upp sjukkostnadsförsäkringarna och fokuserar inom personriskförsäkring på engångsersättningar och dagsersättningar som en följd av kapitalförvaltarbanksstrategin

Den 29 november 2023 Kundmeddelanden

Aktia Livförsäkring säger upp det gamla sjukkostnadsförsäkringsbeståndet. Uppsägningarna görs stegvis. Försäkringarna upphör på i slutet av försäkringens premieperiod. Kundernas övriga försäkringar förblir i kraft. Uppsägningen gäller ett gammalt försäkringsbestånd om cirka 15 000 försäkringar.

Grunden för uppsägningen är sjukkostnadsförsäkringsbeståndets olönsamhet samt fokuseringen på andra än kostnadsersättande personriskförsäkringar. Trots återkommande prishöjningar har de premier som debiterats för sjukkostnadsförsäkringarna inte räckt till för att täcka de ersättningar som betalas ut. Enligt 17 a § i lagen om försäkringsavtal kan försäkringsgivaren säga upp sjukkostnadsförsäkringen att upphöra i slutet av försäkringens premieperiod.

Kunderna kan få en ny försäkring utan hälsodeklaration hos bolagets samarbetspartners. Villkoren för de nya försäkringarna avviker dock från villkoren i kundernas tidigare sjukkostnadsförsäkring.

Aktia Livförsäkring fokuserar som en del av kapitalförvaltningsbanken inom personriskförsäkringar på att erbjuda kunderna försäkringar för dödsfall, arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom. Bolaget har inte sålt nya sjukkostnadsförsäkringar på flera år.